Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum
8 januari 15:35 uur

Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Binnen de module Kenniswerkplaatsleren gaan vijftien 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein aan de slag met een pittige opdracht. Zij hebben negen weken de tijd om individueel een integraal ontwerp te maken van een landschappelijk object. Zij kunnen hierbij kiezen voor opwaardering van terp Aalsum of het dorp Wierum.

Lees meer
Studenten Management van de Leefomgeving bezoeken De Centrale As

Op 1 december kregen de 27 eerstejaars studenten van Hogeschool van Hall Larenstein de gelegenheid om te zien en horen hoe het er in een …

Lees meer
Terugblik: bijeenkomst Better Wetter 18 mei

Afgelopen donderdagmiddag 18 mei vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats bij de Brûsplak in Veenwouden waar studenten en betrokken…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

   

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief