Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Opdracht studenten Stichting Landgoed Mariahoeve
18 april 15:33 uur

Opdracht studenten Stichting Landgoed Mariahoeve

Landgoed Mariahoeve is gelegen in het Bûtenfjild in Noord Oost Friesland en is voortgekomen uit het voormalig melkveebedrijf van Romke Kinderman. Om zijn landgoed ook voor latere generaties als eenheid in stand te houden schonk Romke Kinderman in 2018 het gebied aan de Stichting Landgoed Mariahoeve.

De stichting wil het landgoed beheren met als uitgangspunten: behouden, beheren en vernieuwen. Dit betekent: met respect behouden wat tot stand is gebracht en vernieuwen waar dat de kwaliteit en de belevingswaarde van het landgoed verhoogt. Drie kernactiviteiten zijn hierin leidend: natuurontwikkeling, recreatie en educatie.

Lees meer
Skûltsje in het Bûtenfjild

Een Skûltsje of Skûlplak is, zoals de naam al zegt, een plek waar je kunt schuilen. Als je aan het wandelen, fietsen of varen…

Lees meer
Eerste evaluatie veldproef Bokashi

Op 28 februari jl. vond de eerste evaluatie plaats van de veldproef waarbij het effect op de bodemvruchtbaarheid, de toepasbaarheid en de…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

  

 

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief