Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Lara presenteert interessante uitkomsten onderzoek Better Wetter
14 december 2016 12:16 uur

Lara presenteert interessante uitkomsten onderzoek Better Wetter

Na een paar maanden hard werken, heeft Lara haar afstudeeronderzoek naar milieufactoren grote lisdodde afgerond.

Lees meer
oogst van lisdodde voor meubelplaten
30 november 2016 14:56 uur

oogst van lisdodde voor meubelplaten

Oogst van Lisdodde bij de Grutte Wielen van It Fryske Gea voor het maken van meubelplaten, als onderdeel van Better Wetter.

Lees meer
Bruizende opening Brûsplak!
16 november 2016 15:39 uur

Bruizende opening Brûsplak!

Vrijdag 5 november is de Brûsplak feestelijk geopend, onder veel belangstelling van overheid, ondernemers, onderwijs, maatschappeli…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

   

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief