Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!
19 maart 16:59 uur

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn een belangrijke oorzaak, maar ook industrialisering en verstedelijking spelen mee. Veel tuinen en openbare groenvoorzieningen zijn tegenwoordig meer een verlengstuk van de bebouwing dan een voortzetting van cultuurlandschap en natuur. Daarnaast worden tuinen en bedrijventerreinen steeds meer van elkaar afgescheiden. Hier wil het project Tuinen Verbinden wat aan doen, en dat is hard nodig!

Lees meer
Symposium Better Wetter
11 maart 23:16 uur

Symposium Better Wetter

Klik hier om de uitnodiging te lezen.  

Bekijk de bijlagen
Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Op donderdag 22 februari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst Better Wetter Fase 2 ondertekend. Het werd een feestelijke bijeenkomst bi…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

  

 

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief