Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild
11 juni 16:01 uur

Studenten Nordwin College planten natte gewassen in Bûtenfjild

Onder het project Natte Landbouw van Better Wetter hebben vier studenten van de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte het proefveldje bij de Brûsplak in het Bûtenfjild gebruiksklaar gemaakt voor beplanting en nieuwe natte gewassen geplant. Ze hebben hiervoor o.a. een drainagesysteem aangelegd, zodat het veld goed onder water blijft staan.

Lees meer
Opdracht studenten Stichting Landgoed Mariahoeve

Landgoed Mariahoeve is gelegen in het Bûtenfjild in Noord Oost Friesland en is voortgekomen uit het voormalig melkveebedrijf van Ro…

Lees meer
Skûltsje in het Bûtenfjild

Een Skûltsje of Skûlplak is, zoals de naam al zegt, een plek waar je kunt schuilen. Als je aan het wandelen, fietsen of varen…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

  

 

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief