Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten
Gisteren 15:47 uur

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Door de DDFK gemeenten is, na vragen uit de gemeenschap, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om opvaarten en dorpen weer aantrekkelijk te maken. Historisch gezien zijn de opvaarten de verbindingen tussen de dorpen. Lang geleden zorgden ze, via de zee, voor een verbinding met de rest van de wereld. Later waren ze slechts nog verbonden met het vaarnetwerk van Fryslân. Tegenwoordig worden de opvaarten alleen gebruikt voor de waterhuishouding.

Lees meer
Project “Bokashi, de bodem in ontwikkeling” gaat van start

Door intensivering binnen de landbouw is de bodemvruchtbaarheid op veel plaatsen teruggelopen. Dit uit zich door lagere organische stofge…

Lees meer
Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Binnen de module Kenniswerkplaatsleren gaan vijftien 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

  

 

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief