Zeven studenten van Wageningen UR hebben in acht weken tijd onderzoek gedaan naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. Er is vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Studenten kleden infocentrum De Centrale As aan

Zes studenten van Nordwin College maken een plan voor een creatiever en aantrekkelijker aankleding van het informatiecentrum van De Centrale As.

Versterking en opwaardering van de veerdam Ameland

Studenten Kust- en Zeemanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden rondom de versterking en opwaardering van de westkant van de veerdam op Ameland. Opdrachtgever is de gemeente Ameland.

Het Bûtenfjild als paardenregio: een inventarisatie

Studenten Diermanagement doen onderzoek naar de mogelijkheden van het Bûtenfjild als paardenregio. Welke kansen en belemmeringen liggen er?

Terugblik: bijeenkomst Better Wetter 18 mei
23 mei 12:09 uur

Terugblik: bijeenkomst Better Wetter 18 mei

Afgelopen donderdagmiddag 18 mei vond een gezamenlijke bijeenkomst plaats bij de Brûsplak in Veenwouden waar studenten en betrokken partijen aanwezig waren. De studenten van o.a. Milieukunde, Tuin- en Landschapsarchitectuur  en Life Science presenteerden hun onderzoek binnen Better Wetter.

Lees meer
Een gezonde bodem boert beter!
13 februari 12:47 uur

Een gezonde bodem boert beter!

Op 7 februari jongstleden hield Theo Mulder van MulderAgro een presentatie voor 50 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein…

Lees meer
Studenten presenteren verrassende ontwerpen voor Holwerd aan Zee

Negen weken lang hebben 17 studenten van de opleiding Management van de Leefomgeving van hogeschool VHL in Leeuwarden gewerkt aan hun dee…

Lees meer

Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân

De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is een plaats waar Ondernemers, Overheid, Onderwijs, Onderzoeksinstellingen en Organisaties binnen de regio samenkomen om gezamenlijk te werken aan een vitaal Noordoost Fryslân. De kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum.

Meer informatie

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling Europa investeert in zijn platteland

     

   

      

Deze website is mede mogelijk gemaakt door medewerking en ondersteuning vanuit de EU, NOFA, Nordwin College, het ministerie van EL&I, de Groene Kennis Coöperatie (GKC) en het Programma Regionale Transitie. 

Ontvang onze nieuwsbrief