U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Agenda  >  Bijeenkomst Healthy Ageing

Bijeenkomst Healthy Ageing

Bijeenkomst Healthy Ageing

Sinds 1 september is er een nieuw ACT (Academy Consultancy Training) project van start gegaan waarin vijf studenten van de Wageningen Universiteit zijn betrokken. Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van de kopgroep ANNO Europa in samenwerking met de Kenniswerkplaats. Het team is aan de slag gegaan met een verkenning naar een agenda en een programma over hoe healthy ageing de komende jaren in Noordoost Fryslân geimplementeerd kan worden. Dit project komt voort uit de masterclasses die in maart, april en mei dit jaar zijn gehouden. 

Samenvatting van het doel van het project
De regio Noordoost Fryslân heeft healthy ageing als belangrijk thema op de agenda gezet. Om te komen tot een gefundeerd en bruikbaar advies wordt eerst gekeken naar de definitie van healthy ageing en hoe deze past in Noordoost Fryslân. Vervolgens wordt bekeken wat de problemen in de regio zijn met betrekking tot healthy ageing en worden bestaande projecten op het gebied van healthy ageing onder de loep genomen qua bruikbaarheid voor de regio Noordoost Fryslân. Hierna wordt er bekeken hoe healthy ageing-projecten beschreven staan in agenda’s bij verschillende bestuurslagen.
De uitkomst van het project is het geven van een advies voor een geschikte invulling van healthy ageing passend in deze regio.
De benodigde informatie zal verkregen worden door middel van literatuuronderzoek, website onderzoek en interviews met betrokkenen uit de regio en andere projecten. Het uiteindelijke product zal een verslag zijn waarin de resultaten van bovenstaande activiteiten zijn uitgewerkt. Het projectteam heeft een brede achtergrond met betrekking tot zowel de moleculaire als de sociale kant op het gebied van ageing, maar ook vaardigheden voor onderzoek naar lopende projecten.