U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Agenda  >  Eindpresentatie Place Keeping in Aldtsjerk

Eindpresentatie Place Keeping in Aldtsjerk

In de afgelopen weken hebben vijf masterstudenten van Wageningen Universiteit de plannen voor Aldtsjerk Foar(r)ut onder de loep genomen. Aan de hand van vele gesprekken hebben zij uitgezocht wat er sinds 2008 in Aldtsjerk is gebeurd: wat hebben de bewoners hier ondernomen, waarom hebben zij dit gedaan, wie waren betrokken, hoe zijn zij te werk gegaan en wat zijn de volgende stappen? Ook hebben zij onderzocht welke factoren hebben bijgedragen aan het succes voor de plannen, zodat hieruit leerpunten kunnen worden gehaald. En natuurlijk is ook aan de orde gekomen welke obstakels de betrokkenen tegen zijn gekomen, hoe zij daarmee zijn omgegaan en wat eventueel zou kunnen veranderen om ook in de toekomst succesvol te kunnen samenwerken.

Op 1 november willen de studenten hun bevindingen en conclusies met alle belangstellenden delen. Mede namens de Feriening foar Doarpsbelangen Aldtsjerk en natuurlijk ook de vijf jonge onderzoekers nodigen wij u daarom van harte uit om deel te nemen aan deze presentatie en de aansluitende discussie. Wij stellen uw deelname zeer op prijs en hopen u te mogen begroeten op donderdag,