U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten in debat over duurzame kringlooplandbouw

Studenten in debat over duurzame kringlooplandbouw

Studenten in debat over duurzame kringlooplandbouw

Vijftig derdejaars studenten melkveehouderij, loonwerk en plantenteelt van Nordwin College zijn in november 2014 begonnen met het project ‘Bedrijf in Balans’. In dit project staat de balans tussen het bedrijf, de omgeving, de overheid, de ondernemer en de financiën centraal. Met behulp van de kringloopwijzer en experts uit het werkveld hebben ze een aantal bedrijven bezocht en voor elk bedrijf een advies geschreven over hoe de ondernemer concreet met de kringloop aan de gang kan.

Debatmiddag
De studenten presenteerden hun resultaten door middel van een folder, een filmpje en een interactieve debatmiddag. Onder leiding van het Nederlandse debatinstituut hebben ze meerdere debatrondes gehouden. De enthousiaste studenten werden uitgedaagd om te discussiëren over prikkelende stellingen met als onderwerpen de weidegang, het keurmerk Beter Leven van een grote supermarkt en minder zeggenschap van de lokale overheden over agrarisch land. De discussies werden afgesloten met bedrijfsfilmpjes die door de studenten zijn gemaakt. Voor het debat hebben de studenten een debatworkshop gehad onder leiding van voormalig Nederlands kampioen schooldebatteren Devin van den Berg. De prestaties van de studenten werd beoordeeld door een jury bestaande uit onder andere Attje Meekma, voorzitter Noardlike Fryske Walden en Adrie Slomp, raadslid van de gemeente Dantumadeel. Al met al een zeer geslaagde middag met enthousiaste en actieve deelname van de studenten. 

Samenwerking
Het project ‘Bedrijf in Balans’ is onderdeel van een samenwerking tussen Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân op het gebied van duurzame kringlooplandbouw. Afgelopen september hebben 54 studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein een duurzaamheidsscan gemaakt van dertig melkveebedrijven van onder meer de Noardlike Fryske Wâlden. Op 6 november 2014 hebben de studenten de uitkomsten van deze scan aan de boeren gepresenteerd, en het stokje overgedragen aan een vijftigtal studenten van het Nordwin College. Zij zijn aan de slag gegaan met het maken van een concrete vertaalslag van deze adviezen op bedrijfsniveau.