U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  ACT-projecten afgerond en opgestart

ACT-projecten afgerond en opgestart

ACT-projecten afgerond en opgestart

Vanaf januari tot en met maart zijn twee groepen studenten van Wageningen UR met een ACT-opdracht bezig geweest. De studenten zaten in de laatste fase van hun opleiding en volgden het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit vak werken master studenten met verschillende studierichtingen met elkaar aan een opdracht voor een opdrachtgever.

Healthy Ageing
De ambitie van de regio Noordoost Friesland is om een bijzonder goede kwaliteit van leven in Noordoost Friesland te realiseren. Noordoost Friesland is een krimpregio die kampt met vergrijzing en bijbehorende gezondheidsproblemen. Zeven studenten van Wageningen UR hebben onderzoek gedaan hoe Noordoost Friesland gezond oud kan worden met behulp van voedingsstrategieën.
Uit gegevens van GGD-Friesland is gebleken dat er in de regio de volgende gezondheidsproblemen spelen: diabetes, beroertes, hartinfarcten, kanker, overgewicht en hypertensie (hoge bloeddruk).
Uit interviews met diëtisten en uit gegevens van de GGD blijkt dat inwoners van Noordoost Friesland een beperkte inname van groente en fruit en een te hoge inname van verzadigde vetten en zout hebben.
Op basis van online zoekopdrachten en interviews met experts en diëtisten hebben de studenten aanbevelingen van verschillende voedingsstrategieën die een bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid in Noordoost Friesland gedaan. Eén van die strategieën is het Korte Keten initiatief. Dit initiatief helpt om de gezondheid van de bewoners te verbeteren en te stimuleren, evenals de regionale economie. Op dit moment zijn er in Nederland al meerdere initiatieven gaande die uitgaan van een kortere keten tussen producent en consument.
Het doel is om in 2020 de trend van een toename in overgewicht en hoge bloeddruk te keren in een daling en zo de gezondheid van Noordoost Friesland te verbeteren.
Lees meer

Better Wetter
Zes studenten van Wageningen UR hebben onderzoek gedaan naar de lisdodde productieketen in Noordoost Friesland. Ze hebben zich vooral gericht op de boer en het verwerken en vermarkten van lisdodde. Ze hebben diverse soorten lisdodde vergeleken en daarbij is vanuit het perspectief van de boer Typha Angustifolia aanbevolen als meest geschikte soort om te kweken in de regio. Het oogsten met machines is de goedkoopste optie, maar oogsten per boot is een veelbelovende optie omdat dan de schade aan stengels wordt voorkomen en de waterberging niet wordt belemmerd.
Lisdodde kan uitstekend gebruikt worden als grondstof voor isolatiemateriaal en bio-laminaat. Bovendien is het productieproces veilig en milieuvriendelijk. Uit het marktonderzoek is gebleken dat producten van lisdodde veelbelovend en waardevol kunnen zijn. Daardoor is het een mogelijk alternatief verdienmodel voor landbouwgrond.
Lees meer

Biobased Economy
Naast twee afgeronde onderzoeken is er in maart ook een groep studenten van Wageningen UR gestart met een onderzoek naar Biobased Economy. Biobased Economy gaat over een economie die draait op biomassa als grondstof. De groep van zeven studenten doet zeven weken lang onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van het thema Biobased Economy voor Noordoost Friesland: waar kan de regio zich op richten binnen dit thema, welke initiatieven zijn er al en welke financieringsmogelijkheden zijn voor handen.
Lees meer