U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Onderzoek aquatische macrofauna in lisdodde afgerond

Onderzoek aquatische macrofauna in lisdodde afgerond

Onderzoek aquatische macrofauna in lisdodde afgerond

Het programma Better Wetter zoekt naar nieuwe economische dragers voor natte (veen)gronden. Door het huidige waterbeheer hebben we te maken met maaivelddaling. Dit levert, in combinatie met klimatologische veranderingen, problemen op in de veenweidegebieden. Better Wetter onderzoekt op welke manieren (zeer) natte veengronden kan samengaan met nieuwe verdienmodellen en met meer biodiversiteit. Een mogelijke oplossing hiervoor is paludicultuur: dat gaat over natte teelten en hoe je die kunt oogsten en er geld mee kan verdienen. Dit is een relatief nieuwe oplossing, waar nog weinig onderzoek naar is gedaan.

Sandra en Lara
Twee studenten Diermanagement van hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden heb onderzoek gedaan naar een aantal aspecten van de teelt van lisdodde, één van de natte teelten. Sandra is gedoken in de wereld van het laagveen, lisdodde en aquatische macrofauna. Grote lisdodde is een veelvoorkomende plant, met een grote tolerantie voor allerlei standplaatsfactoren waardoor de plant op veel plekken kan groeien. De plant is belangrijk voor het waterleven. Maar er zijn ook allerlei toepassingen met lisdodde mogelijk, zoals biolaminaat, biofuel en dergelijke. Telen met lisdodde is nog onbekend. Er is daarom onderzoek nodig. Sandra heeft één onderdeel voor haar rekening genomen de afgelopen maanden. Lara is bezig haar onderdeel naar groeifactoren af te ronden.

Aquatische macrofauna
Sandra heeft gekeken naar aquatische macrofauna. En dan vooral naar kevers, libellen, jufferlarven, wantsen en haften. Ze heeft 22 locaties met elkaar vergeleken, waarbij ze een vergelijking heeft gemaakt tussen locaties in natuurgebieden en locaties in landbouwgebieden. Ze heeft daarna gekeken naar de aanwezigheid van het aantal soorten, aantallen per soort en wat deze soorten indiceren. In totaal heeft ze 2847 beestjes gevangen, met in totaal 179 soorten, waarvan 140 soorten in de landbouwlocaties en 113 in de natuurlocaties. Haar algemene conclusie is dat er meer soorten voorkomen in de landbouwgebieden, maar dat de soorten in de natuur zeldzamer en kritischer zijn. Voor Better Wetter betekent dit dat het telen van grote lisdodde een positieve bijdrage kan leveren aan meer biodiversiteit. Voor zeldzame soorten zijn natuurgebieden wel belangrijk.

Het rapport van Sandra is in te zien op de projecten-pagina.