U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Start project Energie uit Houtwallen

Start project Energie uit Houtwallen

Start project Energie uit Houtwallen

Studenten van Van Hall Larenstein zijn begonnen met het onderzoek naar een betere kap en een betere verwerking van het kaphout van de houwallen in de Noardlike Fryske Walden. Daarbij werken ze in twee stappen.

Eerst analyseren de studenten de kap- en snoeigegevens die bijgehouden worden door Caparis, het bedrijf dat de houtwallen snoeit. Hiermee wordt duidelijk wat er al wordt bijgehouden en welke  informatie nog ontbreekt. Als dit voltooid is, willen de studenten de tot dusver ontbrekende informatie doorvoeren in de monitoringslijsten van Caparis. Op deze manier kan er in de nabije toekomst een goede schatting gemaakt worden van kosten en baten bij een willekeurig perceel.

Proefopzet
Ook maken de studenten een proefopzet om de kwaliteit van de houtsnippers en pellets te kunnen testen. Pellets zijn geperste korrels op basis van hout. Deze pellets hebben een laag vochtgehalte en een hoog verbrandingsrendement. Dit maakt ze aantrekkelijk voor bijstook in bijvoorbeeld verwarmingskachels. De kwaliteit bepaalt de marktwaarde van het product; zo kan worden nagegaan of het hout wel of niet geschikt is voor pelleteren. Vandaar dat de studentenook alternatieve methoden zoeken om meerwaarde te creëren voor deze houtsnippers.