U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Regio en onderwijs werken samen aan 'kennisagenda' voor Noordoost Fryslân

Regio en onderwijs werken samen aan 'kennisagenda' voor Noordoost Fryslân

Regio en onderwijs werken samen aan 'kennisagenda' voor Noordoost Fryslân

Op woensdag 29 juni spraken de regio Noordoost Fryslân en vertegenwoordigers van de NHL, het AOC, het ROC Fryslân, Van Hall Larenstein onder leiding van Cees Kwakernaak (Alterra) met elkaar. Doel van het gesprek was om de kennisvragen van de regio en het kennisaanbod van het onderwijs om gezamenlijk te komen tot de kennisagenda van de regio.

De kenniswerkplaats NO Friesland fungeert hierbij als de centrale ontmoetingsplek voor ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en betrokken burgers.

De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel hebben in samenwerking met de provincie Fryslân een Sociaal-Economisch Masterplan ontwikkeld. In dit plan is een visie neergelegd over de toekomst van Noordoost-Fryslân. Deze visie is samen met instellingen uit het maatschappelijk veld en het georganiseerd bedrijfsleven uit Noordoost Fryslân tot stand gebracht.

In 2010 is de visie uitgewerkt in concrete projecten. Die zijn gepresenteerd in de Agenda Netwerk Noordoost. De Agenda Netwerk Noordoost geeft aan hoe de regionale overheden naar de toekomst van Noordoost Fryslân kijken. In themagroepen worden de regionale projecten verder uitgewerkt. Voor de uitvoering van de projecten uit de agenda Noordoost Fryslân is deze week bijna 23 miljoen beschikbaar gesteld door de provincie.

Tijdens de bijeenkomst is gediscussieerd over de eerste aanzet tot kennisvragen die Wim Oosterhuis en Andree Hofer voor de regio hebben opgesteld. Afgesproken is dat regio en onderwijsinstellingen toewerken naar ondertekening van een regiocontract op basis van de kennisagenda. Hiermee verbinden kennisinstellingen en regio zich voor meerdere jaren aan elkaar.

Plaats een reactie


(wordt niet getoond op de website)
(antwoord in cijfers)