U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Beter beheer van houtwallen in Noardlike Fryske Walden

Beter beheer van houtwallen in Noardlike Fryske Walden

Beter beheer van houtwallen in Noardlike Fryske Walden

Door de houtwallen in de Noardlike Fryske Walden op een andere wijze te oogsten,  wordt het natuurbeheer bevorderd en is het kaphout beter te verwerken voor het opwekken van energie. Onderzoek moet uitwijzen welke wijze van oogsten het beste is en op welke manier het gekapte hout het beste kan worden verwerkt tot energiebron.

De gemeenten in Noordoost Fryslan hebben in samenwerking met de Noardelike Fryske Walden het hoofd gebogen over het oogsten van de houtsingels, die beeldbepalend zijn voor het landschap. De Noardelike Fryske Walden heeft voor de duur van drie jaar de mogelijkheid om dit te onderzoeken.

Mechanisch rooien
Er is de keuze gemaakt voor het mechanisch rooien. Dit zou overlast kunnen bezorgen bij de bewoners in het gebied. Ook dit aspect wordt meegenomen in het onderzoek. Twee studenten van Van Hall Larenstein hebben een protocol opgesteld voor de monitoring van het hele oogstproces.
Het concept voor het protocolis gepresenteerd en wordt verder uitgewerkt. Binnen niet al te lange tijd wordt gestart met de uitvoering hiervan. Dat gebeurt ook door studenten van Van Hall Larenstein.
Daarnaast zijn studenten van Stenden Hogeschool en Van Hall Larenstein begonnen met de voobereiding voor de opzet van een communicatieplan.