U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Better Wetter Fase 2 officieel van start!

Op donderdag 22 februari 2018 werd de samenwerkingsovereenkomst Better Wetter Fase 2 ondertekend. Het werd een feestelijke bijeenkomst bij Galerie Koopmans in Earnewâld waar alle betrokken partijen bij aanwezig waren. Altenburg & Wymenga en de familie Wester verzorgden inspirerende presentaties. Bij de samenwerkingsovereenkomst hoort het uitvoeringsplan: “Better Wetter maakt werk van toekomstbestendig waterbeheer”, waarin de projecten beschreven staan die de partners in fase 2 willen oppakken.

Better Wetter wil een toekomstbestendig waterbeheer ontwikkelen wat bestand is tegen de effecten van klimaatveranderingen en zorgt voor versterking van de ecologie van de Friese boezem in veenweidegebieden. Hiervoor moet de huidige maaivelddaling een halt toegeroepen worden en zijn nieuwe economische dragers nodig voor duurzaam land- en watergebruik onder (zeer) natte omstandigheden. De verschillende projecten die onder Better Wetter vallen moeten samen een ontwikkeling op gang brengen naar een duurzaam veenweidegebied en een veerkrachtige Friese boezem.

De betrokken partijen zijn: Gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân, de Friese Milieufederatie, Stichting Noardlike Fryske Wâlden, Nordwin College, Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Ondernemersfederatie Noordoost Fryslân.