U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Bijeenkomst over kringloopwijzer
Bijeenkomst over kringloopwijzer

Bijeenkomst over kringloopwijzer

Bijeenkomst over kringloopwijzer

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft ernaar om de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest te sluiten en zo de mineralenverliezen door mestoverschot in de landbouwsector terug te dringen. Om deze verliezen in kaart te brengen bestaat er een kringloopwijzer. De kringloopwijzer is een methodiek om inzichtelijk te maken waar op het bedrijf verliezen worden geleden op het gebied van bodemmineralen.

Van Hall Larenstein studenten gaan de komende weken samen met agrariërs de kringloopwijzer invullen. De studenten gaan de uitkomsten van de kringloopwijzer analyseren en vervolgens geven zij de agrariërs een advies hoe ze op dit punt hun bedrijf kunnen optimaliseren. De agrariërs die aan dit project meewerken zijn aangesloten bij de vereniging Noardlike Fryske Wâlden.

Op dinsdag 9 september vond in het streekhûs in Burgum een bijeenkomst voor studenten, agrariërs en experts (NFW) plaats. Deze bijeenkomst diende als start voor de module Duurzame Landbouwsystemen. De NFW gaf  een tweetal presentaties over het werk wat zij doen en wat de kringloopwijzer opbrengt. De studenten kregen tijdens de bijeenkomst tevens te horen wat zij de komende acht weken gaan doen en met welke agrariërs zij samen gaan werken. Enkele agrarisch ondernemers waren bij de bijeenkomst aanwezig om alvast kennis te maken met de studenten.

Dit is het tweede jaar dat Melkveehouderij studenten de kringloopwijzer invullen.

Begin november dragen de studenten de resultaten over aan studenten van Nordwin College. Zij gaan verder met het advies van de Melkveehouderij studenten.