U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Brûslunch was succes

Brûslunch was succes

Brûslunch was succes

Better Wetter is een samenwerkingsverband in de regio Noordoost Friesland, gericht op toekomstbestendig waterbeheer.

De sprekers kwamen uit verschillende disciplines:

- Overheid: Gemeente Noardeast Fryslân en Wetterskip Fryslân
- Onderwijs: Nordwin College
- Ondernemers: Bouwgroep Dijkstra Draisma

Zij vertelden over hun bijdragen aan Better Wetter en het doel hiervan. Eén van de projecten is Natte teelten, waarbij gewassen worden onderzocht en ontwikkeld op hun mogelijkheden om te dienen als grondstof voor toepassingen met goede marktkansen. De lisdodde bijv. wordt op verschillende proefvelden geteeld en van dit gewas zijn o.a. meubelen gemaakt door Meubelmakerij Wester en te koop bij Alle Pilat. Verder ontwikkelt Studio Tjeerd Veenhoven (bouw)materialen van lisdodde en onderzoekt Bouwgroep Dijkstra Draisma of lisodde gebruikt kan worden als isolatiemateriaal.
Eén van de aanwezige boeren heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn in het telen van lisdodde op een gedeelte van zijn land.

De genodigden willen graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen binnen Better Wetter en vinden de ‘brûslunch’ zeker voor herhaling vatbaar.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Deelnemende partijen van Better Wetter zijn: Ecologisch onderzoek- en adviesbureau Altenburg & Wymenga, Gemeente Dantumadiel, Wetterskip Fryslân, Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.