U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  De Kenniswerkplaats is Dwaande
De Kenniswerkplaats is Dwaande

De Kenniswerkplaats is Dwaande

De Kenniswerkplaats is Dwaande

Een tûke Regio en een tûke Mienskip! Daar levert de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân een bijdrage aan!
Maandag 23 september organiseerde het Streekhûs Noardeast Fryslân in Burgum een goedbezochte bijeenkomst voor raads- en statenleden, ondernemers, dorpsbelangen en bestuurders.
Verschillende partijen presenteerden zich en ook de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân was aanwezig om te vertellen wat we allemaal doen en wat onze plannen zijn voor de komende tijd.

Manager van de Kenniswerkplaats Rianne Vos heeft in een pitch van één minuut de Kenniswerkplaats gepresenteerd.

Vervolgens heeft de Kenniswerkplaats 6 groepen ontvangen en het nieuwe waterprogramma 'Better Wetter' gepresenteerd.
Eddy Wymenga van ecologisch advies- en onderzoeksbureau Altenburg&Wymenga lichtte dit programma toe:
Fryslân was oorspronkelijk een wetland, met een grote biodiversiteit en ruimte voor waterberging. Omdat het huidige waterbeheer gericht is op optimale agrarische ontwikkeling wordt water continue weggepompt. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit en de waterberging capaciteit, beiden nemen af.
Doordat de veenlaag in de bodem in aanraking komt met zuurstof klinkt het veen in en treedt bodemdaling op. De afgelopen jaar al 40 tot 80 centimeter.

Om te komen tot een toekomstbestendig waterbeheer willen de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân en Altenburg&Wymenga een Kenniscentrum oprichten voor praktijkgericht waterbeheer waarin gezocht wordt naar economische dragers in een natte omgeving.
Op zoek naar kansen om te ondernemen mét het water zoals zoetwatervissen, het telen van riet, lisdodde of moeraskatoen waar producten van gemaakt kunnen worden.

Tijdens de bijeenkomst serveerden leerlingen van de Bouman school uit Dokkum heerlijke hapjes gemaakt van streekproducten.