U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Debat kringlooplandbouw bij Nordwin College
Debat kringlooplandbouw bij Nordwin College

Debat kringlooplandbouw bij Nordwin College

Debat kringlooplandbouw bij Nordwin College

"Zonder kringlooplandbouw is duurzame landbouw niet mogelijk", "Het nieuwe quotum is grond" en "Goed bemesten is een kunst die we verloren hebben". Over deze en andere stellingen debatteerden studenten, docenten, experts en agrariërs op donderdag 19 december. Nordwin College organiseerde dit debat ter afsluiting van het vak 'bedrijf in balans' waarin leerlingen van niveau 4 de afgelopen weken 9 agrariërs uit de Noardlike Fryske Wâlden hebben ondersteund bij het invullen van de kringloopwijzer.

De 90 aanwezigen werden door discussieleider Foppe Nijboer geprikkeld met stellingen en uitgedaagd hun mening te geven. Tijdens het debat bleek dat sommige studenten anders zijn gaan denken over kringlooplandbouw. Een student vertelde: "We gebruiken vaak teveel kunstmest, mensen kunnen ook niet voor 3 dagen eten".

Naar aanleiding van de resultaten uit de kringloopwijzer hebben de MBO studenten per agrariër een advies geschreven om het bedrijf verder te optimaliseren.  In het nieuwe jaar gaan studenten van Hogeschool VHL in samenwerking met de vereniging Noardlike Fryske Wâlden met de kringloopwijzer aan de slag.