U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Douwe presenteert ontwerpen overtoom

Douwe presenteert ontwerpen overtoom

Douwe presenteert ontwerpen overtoom

Om het Bûtenfjild beter toegankelijk te maken voor recreatievaart (kano’s en sloepen) zal tussen een aantal vaarwegen het waterpeil overbrugd moeten worden. Douwe heeft voor de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild een variantenstudie gedaan naar een overtoom, een manier om boten van het ene water in het andere te tillen. Douwe is een student Civiele Techniek aan NHL Hogeschool. 

Aan de hand van een aantal criteria heeft Douwe de verschillende mogelijkheden beoordeeld en een adviesrapport geschreven. Hij heeft zijn bevindingen aan Sybren Ytsma van Wetterwâlden Bûtenfjild gepresenteerd en Sybren reageerde verrast op de verschillende overtomen die Douwe heeft gevonden en zelf heeft bedacht. 3D beelden maken duidelijk hoe een overtoom eruit kan zien en hoe de overtoom in het landschap past.

Sybren Ytsma is verrast door het resultaat. Het eindresultaat zorgt voor een frisse blik op de mogelijkheden voor een overtoom in het gebied. Na de zomervakantie zullen Wetterwâlden Bûtenfjild en De Kenniswerkplaats onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een overtoom te realiseren.