U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Focusgroep rondom Brûsplak Bûtenfjild

Focusgroep rondom Brûsplak Bûtenfjild

Focusgroep rondom Brûsplak Bûtenfjild

Opdracht
Vijf derdejaars HRM-studenten van Stenden Hogeschool Leeuwarden doen onderzoek voor het programma Better Wetter naar het gebruik van een Brûsplak voor de regio. De Brûsplak is een plek die in 2016 gerealiseerd gaat worden in het Bûtenfjild. In deze fysieke werkplaats gaan kennisinstellingen (studenten, docenten, lectoren) en ondernemers concreet aan de slag met projecten vanuit het programma Better Wetter. Zij gaan onder andere werken aan onderzoeken op het gebied van nieuwe verdienmodellen in natte gebieden, zoals lisdodde, veenmos en recreatie en toerisme. Het onderzoek van de studenten richt zich op de meerwaarde die de Brûsplak kan hebben voor de bewoners van het gebied. Welke functies kunnen eraan worden gekoppeld om ook de directe omgeving optimaal te laten profileren van de Brûsplak.

Focusgroep
Maandagavond 7 december waren verschillende partijen en personen uitgenodigd om met elkaar te praten over de rol van de Brûsplak in de regio. Dorpsbelangen Veenwouden Veenwoudsterwal e.o was vertegenwoordigd, evenals stichting Wetterwâlden Bûtenfjild en Stichting Mei Elkoar Ien Feanwâlden. Daarnaast waren er een aantal personen uit Veenwouden en de Trynwâlden aanwezig die als wandelaar, fietser of ruiter het gebied gebruiken. De avond was vormgegeven in de vorm van een focusgroep.
De focusgroep is een onderzoeksvorm waarbij een groep van mensen een zorgvuldig geplande discussie voeren over hun ideeën, motieven, belangen en denkwijze omtrent een omschreven aandachtsgebied. In een goed voorbereid groepsgesprek gaat de gespreksleider op zoek naar meningen van de deelnemers over geagendeerde onderwerpen. De focusgroep wordt gebruikt om data te verzamelen voor wetenschappelijk onderzoek en in de marketing.

Enthousiasme
De eerste vraag op de agenda was: wat vindt u van het idee van de Brûsplak. De reacties over het idee zijn alleen maar enthousiast. De aanwezigen zien alleen maar mogelijkheden en kansen voor het gebied. Iedereen maakt gebruik van het Bûtenfjild en ziet het als een gebied met veel potentie. Maar men geeft ook aan dat er te weinig paden en (water)verbindingen zijn en dat het gebied te weinig bekend is. Een plek dat allerlei zaken aan elkaar verbindt, zou een enorme toegevoegde waarde hebben voor het gebied en heel veel mogelijkheden bieden. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de plek waar de Brûsplak komt te staan goed herkenbaar en toegankelijk moet zijn, en dat de omgeving er verzorgd uit ziet. Dat is nu nog niet het geval. Als dat goed geregeld is, dan volgt de rest vanzelf.
Een aantal zaken die de aanwezigen graag gerealiseerd zouden zien in de Brûsplak zijn: start voor wandel-, vaar- en mountainbike routes, horeca-mogelijkheden, een strandje, barbecue-plek, informatie over het gebied en de mogelijkheden, informatie over de projecten van Better Wetter waaraan gewerkt wordt en mogelijkheden voor survivalachtige activiteiten.
Conclusie van de avond is: als de Brûsplak er niet komt, zou dat zonde zijn voor het gebied! Maak het tot 'us Brûsplak', zodat het iets wordt van ons allemaal.