U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Haven Mûnein inspireert tot ontwerpen

Haven Mûnein inspireert tot ontwerpen

Haven Mûnein inspireert tot ontwerpen

Vanaf november 2014 zijn acht derdejaars studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde van Hogeschool Van Hall Larenstein fulltime aan de slag gegaan met een ontwerp voor het havengebied van Mûnein. De studenten hebben in vier groepjes van twee hun ideeën uitgewerkt. Er is geschetst en getekend, de studenten hebben maquettes gemaakt en ze hebben gebruik gemaakt van GIS. Ze doen dit in opdracht van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild en Dorpsbelang Mûnein Readtsjerk. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft de opdrachtgevers en de opleiding aan elkaar gekoppeld en het proces begeleidt. Door het werken met de Kenniswerkplaats leren de studenten in een praktijksituatie en krijgen ze tegelijkertijd mee wat er speelt in de regio. En de kennisinstellingen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de regio.

Waarom een ontwerp?
Het haventje van Mûnein ligt op de grens van twee landschappen: het boomrijke Trynwâlden, een aantrekkelijk bosrijk en historisch gebied met een vijftal dorpen, en het open Bûtenfjild. Het haventje van Mûnein is momenteel met het Bûtenfjild verbonden door middel van vaarverbindingen voor kleine roei- en fluisterboten. De plannen van de stichting Wetterwalden Bûtenfjild behelzen voor de komende jaren de realisatie van een diepere vaarverbinding en aanleg van kunstwerken voor het doorlaten van sloepen (F-klasse). De studenten hebben inspirerende ontwerpen gemaakt waarin de haven van Mûnein de twee contrasterende landschappen met elkaar verbindt en de haven meer (recreatieve) functies krijgt.