U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Kennisagenda volop in ontwikkeling

Kennisagenda volop in ontwikkeling

Kennisagenda volop in ontwikkeling

In Noordoost Fryslân is de kennisagenda volop in ontwikkeling. Met de agenda Netwerk Noordoost hebben ondernemers, maatschappelijk organisaties, gemeentes en provincie Fryslân een goede basis gelegd voor de kennisagenda.

In de agenda zijn ambitieprojecten genoemd. Dit zijn thema's waarin de regio zich de komende jaren wil verdiepen. Dat gebeurt omdat de regio hier mogelijkheden ziet om ambities waar te maken. Deze projecten bieden een goede kapstok voor de opzet van een kennisagenda.

Eerst aanzet
Wim Oosterhuis en Andree Hofer hebben met ondersteuning van Cees Kwakernaak van de WUR een eerste aanzet opgesteld. Binnen de themagroepen van de regio is deze aanzet gepresenteerd en wordt deze verder uitgewerkt. Eind juni is een overleg met de kennisinstellingen gepland. Hier zal een verdere koppeling worden gemaakt tussen Hogescholen, WUR, RUG AOC en regio Noordoost Friesland.

Convenant
In maart 2010 is de regio al een convenant aangegaan met kennisinstellingen en dit is juni vorig jaar door de minister bekrachtigd. Met de kennisagenda wordt de samenwerking nu verder inhoudelijk vormgegeven.