U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Lara presenteert interessante uitkomsten onderzoek Better Wetter

Lara presenteert interessante uitkomsten onderzoek Better Wetter

Lara presenteert interessante uitkomsten onderzoek Better Wetter

Lara is student Diermanagement op hogeschool VHL in Leeuwarden. Voor haar afstuderen heeft ze onderzoek gedaan naar de milieufactoren van de grote lisdodde die groeit in het Bûtenfjild: welke factoren beïnvloeden op welke manier de groei? Ze heeft daarvoor gekeken naar zaken als de standplaats (natuur of landbouw), waterdiepte, baggerdiepte, pH-waarde, EGV, stengeldikte, aanwezigheid andere planten en dergelijke.

In de eerste plaats heeft Lara vergeleken wat het verschil is in groei tussen de lisdoddeplanten die in een natuurgebied staan en de planten die in een landbouwgebied staan. Daaruit is naar voren gekomen dat er geen significant verschil is tussen beide soorten standplaatsen. Welke factoren zijn dan wel van invloed op de groei? Eén van de conclusies is dat op plaatsen waar alleen lisdodde staat de planten dikker worden. Lisdodde heeft de eigenschap dat de stengel deels hol is. In deze holle ruimten zijn goed isolerend. Dat is één van de redenen dat lisdodde zeer geschikt is om isolatiemateriaal van te maken.

Lara concludeert dat de teelt van lisdodde haalbaar en kansrijk is in Noordoost Fryslân. Ze haalt daarbij ook het afstudeeronderzoek aan dat Sandra in september heeft afgerond op dezelfde lisdodde-standplaatsen, maar dan naar de aquatische macrofauna.

Het onderzoek van Lara en Sandra vond plaats in het kader van het programma Better Wetter: voor economie en ecologie. In dit programma wordt onderzoek gedaan naar een toekomstbestendig waterbeheer voor Noordoost Fryslân, waarbij er ook is voor ecologie én economie (nieuwe verdienmodellen onder natte omstandigheden). Lisdodde is één van de natte teelten waarmee Better Wetter experimeent.