U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Lisdodde geplant op 4 nieuwe locaties

Lisdodde geplant op 4 nieuwe locaties

Doel van deze actie is om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van lisdoddeteelt voor de landbouw in het bijzonder en voor het toekomstig waterbeheer in zijn algemeenheid.

Better Wetter richt zich op een toekomstbestendig watersysteem. Natte teelten, zoals lisdodde, kunnen een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig watersysteem. In de toekomst zullen wij nog meer te maken krijgen met hevige neerslag en extreem droge perioden. Met lisdoddeteelt kunnen wij water bergen tijdens hevige neerslag en vasthouden voor perioden van droogte. Daarnaast hebben natte teelten op veengronden nog een positieve werking. In droge omstandigheden verbrandt veen en daalt de bodem. In natte omstandigheden kan er geen zuurstof bij het veen komen waardoor de veenverbranding stopt en zelfs veengroei mogelijk is.

Op de teeltbedden wordt onderzoek gedaan naar verschillende inplant- en oogstmethoden en verschillende gewassen (onder andere  veenmos). Better Wetter richt zich tevens op de fase na de teelt en onderzoekt de vragen: ‘Wat kan je met lisdodde en wat levert dit op?’ Zo ontwikkelen we isolatiemateriaal, verwerken we de lisdodde in meubels en onderzoeken we passende verdienmodellen bij de verschillende eindproducten. Ook wordt aandacht besteed aan de toepassingsmogelijkheden van veenmos. Zo wordt onderzocht of veenmos een bijdrage kan leveren als onderdeel van een biologische luier.

Better Wetter is een samenwerkingsverband in de regio Noordoost Friesland en valt onder het ANNO verband. Better Wetter wordt ondersteund door de provincie Fryslân en de gemeente Dantumadiel. Deelnemende partijen zijn: Ecologisch advies- en onderzoeksbureau Altenburg &Wymenga, Gemeente Dantumdiel, Wetterskip Fryslân, Hogeschool Van Hall Larenstein, Nordwin College, Noardlike Fryske Wâlden, Staatsbosbeheer, Ondernemers Federatie Noordoost Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea, Studio Tjeerd Veenhoven, Bouwgroep Dijkstra Draisma, Meubelmakerij Wester, Woonwinkel Alle Pilat en de Kenniswerkplaat Noordoost Fryslân.

Kijk op www.betterwetter.nl voor meer informatie.