U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn een belangrijke oorzaak, maar ook industrialisering en verstedelijking spelen mee. Veel tuinen en openbare groenvoorzieningen zijn tegenwoordig meer een verlengstuk van de bebouwing dan een voortzetting van cultuurlandschap en natuur. Daarnaast worden tuinen en bedrijventerreinen steeds meer van elkaar afgescheiden. Hier wil het project Tuinen Verbinden wat aan doen, en dat is hard nodig!

Door verschraling van de dorpsbeplanting  (uit kostenoverwegingen of uit gemak) worden steeds meer bloemrijke beplantingen vervangen door verharding of gazons. Het beschikbare voedsel voor vlinders, honingbijen en andere bestuivers neemt af, waardoor hun overlevingskansen dalen. En dit terwijl bestuivers zowel voor onze samenleving (bestuiving van land- en tuinbouwgewassen) als voor de natuur (biodiversiteit) een belangrijke functie hebben. Door verbindingen te creëren en inheemse soorten te gebruiken, zou veel winst te behalen zijn. 

In dit pilotproject worden de volgende activiteiten georganiseerd:

  • workshops voor burgers in de Noardlike Fryske Wâlden om meer bewustwording te creëren,
  • cursussen voor studenten van de hoveniersopleiding van Nordwin College,
  • onderzoek naar mogelijke verbindingen,
  • 3 tuin-make overs (mbv studenten) in de pilotdorpen Buitenpost, Eastermar en Feanwâlden
  • een groot biodiversiteitsevenement in de zomer van 2019 waarbij het thema Tuinen Verbinden centraal staat.

Hiermee hoopt het project een beweging op gang te brengen waardoor burgers, bedrijven, hoveniers, gemeenten en onderwijs samen de handschoen oppakken om openbaar groen, bedrijfserven en particuliere tuinen in de Noardlike Fryske Wâlden aan te laten sluiten bij het omliggende landschap en zo de afname aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Samenwerkende partijen binnen dit project zijn:

  • de drie pilotdorpen
  • Nordwin College
  • De Agrarische natuurvereniging: Eastermar’s Lânsdouwe (VEL)
  • Stichting Wrâldfrucht
  • Botanische tuin De Kruidhof