U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwe ACT-groep van start rondom mogelijkheden veenmos

Nieuwe ACT-groep van start rondom mogelijkheden veenmos

Nieuwe ACT-groep van start rondom mogelijkheden veenmos

Het programma Better Wetter zoekt naar nieuwe verdienmodellen voor nattere landbouwgronden (veenweidegebieden), met oog voor zowel ecologie als economie. In het Bûtenfjild, ten noordwesten van Veenwouden, worden proefvelden aangelegd met onder andere lisdodde en veenmos om te experimenteren met deze natte teelten. Voor lisdodde is door meerdere studentengroepen van verschillende opleidingen onderzoek gedaan naar mogelijkheden van verwerking, groeiplekken, teelthandleiding en dergelijke. Voor de mogelijkheden rondom veenmos is nog niet veel onderzoek gedaan. Better Wetter wil graag weten of het commercieel kweken van veenmos haalbaar is. Daarvoor heeft de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân een groep studenten van Wageningen UR gekoppeld aan deze vraag.

Internationale ACT-groep
Studenten van bijna alle Master-opleidingen van Wageningen UR nemen deel aan de Academic Consultancy Training (ACT). In multidisciplinaire groepen werken studenten aan ontwerpgerichte opdrachten gedurende negen weken. Ze worden daarbij gecoacht door een staflid. De studenten kunnen helpen om innovatieve ideeën en onopgelosten problemen om te zetten tot volwaardige projecten door er tijd en creatieve energie in te steken. Een internationale ACT-groep van zes personen doet van maart tot begin mei 2016 onderzoek naar de mogelijkheden rondom veenmos. Ze doen "a research about the possibilities of cultivation and harvesting methods of peat moss and if it is economically viable to do so." Begin mei 2016 leveren ze een rapport af met daarin een gedetailleerde kaart van mogelijke locaties in Friesland, informatie over het kweken en oogsten van veenmos, en een inventarisatie van mogelijke producten die van veenmos gemaakt kunnen worden.

Bron afbeelding: Norbert Nagel, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sphagnum_-_moss_-_Moos_01.jpg