U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwe ACT-projecten

Nieuwe ACT-projecten

Nieuwe ACT-projecten

Begin januari 2015 zijn twee groepen studenten van Wageningen UR met een ACT-opdracht begonnen. De studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit vak werken master studenten met verschillende studierichtingen met elkaar aan een opdracht voor een opdrachtgever.

Healthy ageing
Zeven studenten met studierichtingen biologie, bedrijfs- & consumentenwetenschappen en voeding- & gezondheidswetenschappen kijken naar de huidige gezondheidssituatie in Noordoost Fryslân en hoe deze verbeterd kan worden. In acht weken doen de studenten onderzoek naar bestaande strategieën voor een gezonde regio en kijken ze hoe deze in Noordoost Fryslân geïmplementeerd kunnen worden.
Bij het onderzoeken welke strategie het beste voor de regio is wordt vooral gekeken naar lokale voedselgebruiken, consumentengedrag en de beschikbaarheid van lokaal geproduceerd voedsel. Lees meer

Better Wetter
Een internationale groep van zes studenten met studierichtingen earth & environment, plant biotechnology, plant science en management, economics & consumer studies gaat aan de slag voor Better Wetter. Ze kijken naar de haalbaarheid van de teelt van lisdodde in het veenweidegebied. Ze onderzoeken welke gebieden binnen het veenweidegebied geschikt zijn voor deze teelt en kijken naar de economische en ecologische haalbaarheid van de teelt van lisdodde. Lees meer

Begin maart ronden beide groepen hun onderzoek af.