U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nieuwe ronde Kringlooplandbouw van start

Nieuwe ronde Kringlooplandbouw van start

Nieuwe ronde Kringlooplandbouw van start

Donderdag 10 september zijn tachtig leerlingen van Hogeschool Van Hall Larenstein gestart met een project over de Kringloopwijzer. De kringloopwijzer is een instrument voor boeren om de mineralenkringloop binnen hun bedrijf in beeld te krijgen en zo mineralenverliezen te beperken.

De dag begon met een uitleg over de opdracht en een inleiding op wat de studenten die dag zouden gaan doen. Daarna zijn de studenten, die verdeeld waren in groepjes van twee tot vier personen, bij boeren langsgegaan. Dit zijn boeren die lid zijn van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. Aan de boeren was van tevoren duidelijk gemaakt welke informatie van hun bedrijf de studenten nodig hadden. De studenten hebben deze informatie opgehaald en gaan de komende weken de informatie invullen en verwerken om zo voor elke boer afzonderlijk een Kringloopwijzer te maken. Dit proces wordt gecontroleerd door de Noardelijke Fryske Wâlden zodat de kwaliteit gewaardborgd wordt. Begin november zullen de studenten de Kringloopwijzer presenteren en bespreken met de boeren. Hierna zal een groep studenten van het Nordwin College verder gaan met de verzamelde informatie om zo bij elke kringloopwijzer een concreet advies te vormen.