U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Nordwin studenten helpen mee in onderzoek naar opvaarten

Door de DDFK gemeenten is, na vragen uit de gemeenschap, een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om opvaarten en dorpen weer aantrekkelijk te maken. Historisch gezien zijn de opvaarten de verbindingen tussen de dorpen. Lang geleden zorgden ze, via de zee, voor een verbinding met de rest van de wereld. Later waren ze slechts nog verbonden met het vaarnetwerk van Fryslân. Tegenwoordig worden de opvaarten alleen gebruikt voor de waterhuishouding.

Om te kijken welke opvaarten (weer) in gebruik genomen kunnen worden is een inventarisatie van het gebied nodig. Wetterskip Fryslân en Visvereniging Dokkum zetten hierbij studenten in van de NHL, Hogeschool Van Hall Larenstein en Nordwin College. Mogelijk sluiten zich in de toekomst nog meer partijen aan.

Hieronder een kort verslagje van de Nordwin Studenten;

Voor een project voor onze opleiding milieu en watermanagement, MBO Life Sciences, doen wij; Sanne van Haarlem, Sytse de Vries en Gerrit de Vries, onderzoek naar opvaarten tussen Dokkum en Wierum.

Dit onderzoek is bedoeld om te kijken of het gebied rond Dokkum aantrekkelijker kan worden gemaakt voor toerisme. Om het toerisme aan te wakkeren wil de nieuwe fusiegemeente DDFK kijken of het rendabel is, om enkele vaarten in gebruiken te nemen als vaarwegen voor toeristen. Daarvoor zal er een inventarisatie gedaan moeten worden. Tijdens deze inventarisatie kijken wij wat de staat is van de opvaarten, denk hierbij aan: diepte, breedte, sliblaag en waterkwaliteit. Aan de hand van deze resultaten kan worden aangegeven of het gebied geschikt is voor recreatie of niet. En welke verbeteringen nodig zijn als er wordt gekeken naar de eisen van de recreatievaart.

Het uiteindelijke doel is om het gebied meer leefbaarheid te geven door het toerisme te bevorderen. Daarmee hoopt de gemeente dat het gebied aantrekkelijker wordt om er te blijven/gaan wonen.

Bijgevoegde foto is genomen op 5 december 2017. Deze dag zijn wij met de heer Streekstra, van de visverenging, bezig geweest met het praktijk deel van ons onderzoek. Wij hebben toen metingen gedaan naar waterdiepte en waterkwaliteit en dwarsprofielen genomen. Ook de pH en het zoutgehalte zijn gemeten, omdat deze parameters invloed hebben op de flora en fauna van het gebied.