U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Onderzoek eerste snede gras na bemesting met steenmeel

Onderzoek eerste snede gras na bemesting met steenmeel

Onderzoek eerste snede gras na bemesting met steenmeel

Arcadis heeft medio mei grasmonsters genomen van de percelen land die in Noordoost Fryslân zijn verrijkt met steenmeel. Het gaat hier om een proefproject voor het gebruik van steenmeel. Het doel van dit proefproject is het aantonen van het effect op de bodem en het gewas als gevolg van het éénmalig opbrengen van steenmeel op land. 

Op 6 april is het proefproject steenmeel officieel geopend door wethouder Siepie Hylkema van de gemeente Dantumadeel. Bij vijf verschillende veehouderij bedrijven in de regio Noordoost Friesland is steenmeel gestrooid op grasland. 

Drie jaar
Het project is een samenwerking van ARCADIS, de gemeente Dantumadeel, de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân, Mulder Agro, Agriton en enkele agrariërs van Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadeel (VALD). Omdat het hierbij gaat om het onderzoek naar de werking van steenmeel op langere termijn heeft dit project een looptijd van drie jaar.

Bodembiologie
Door steenmeel in te zetten als een slow release meststof voor de aanlevering van nutriënten en het beheersen van de zuurgraad worden de natuurlijke minerale vruchtbaarheid, buffercapaciteit en weerbaarheid van de bodem hersteld. Ook wordt de bodembiologie gestimuleerd die een belangrijke rol speelt bij de afbraak en distributie van mineralen.

Minder landbewerking
Ten opzichte van de chemische afbraak, als gevolg van de verzuring, heeft de door bodemleven gereguleerde afbraak als voordeel dat deze grotendeels plantgestuurd is. Hierdoor sluit de afbraak beter aan bij de natuurlijke behoeften van de plant. Door het slow release karakter van steenmeel blijft het jarenlang zijn werk doen en is minder landbewerking nodig.

Kleivorming
Is steenmeel eenmaal uitgewerkt, dan wordt klei gevormd met als gevolg een blijvende verhoging van de CEC (Cation Exchange Capacity). Dat is voor kleiarme bodems een voordeel. Voor de lange termijn is de verwachting dat gebruik van steenmeel de vitaliteit en voedingswaarde van gewassen ten goede zal komen.
Onderzoek moet uitwijzen of deze verwachting in de praktijk kan worden aangetoond en, indien dit het geval is, een doorwerking heeft in de gezondheid van mens en dier.

Meer informatie
Op de website van Arcadis vindt u meer informatie over het gebruik van steenmeel.
Meer informatie over het proefproject in Noordoost Friesland vindt u hier.