U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Ontwerpen voor terp Aalsum en de haven van Wierum

Binnen de module Kenniswerkplaatsleren gaan vijftien 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein aan de slag met een pittige opdracht. Zij hebben negen weken de tijd om individueel een integraal ontwerp te maken van een landschappelijk object. Zij kunnen hierbij kiezen voor opwaardering van terp Aalsum of het dorp Wierum. Voor terp Aalsum geldt dat de historische waterverbinding van de terp met de Dokkum een belangrijke rol moet krijgen in het ontwerp. Vanuit Wierum leeft de wens om weer een haven terug te krijgen, die vroeger ook in het dorp aanwezig was.

De DDFK gemeenten zijn de opdrachtgever en zij worden hierbij ondersteund door lokale gebiedskenners. De studenten beginnen met een onderzoek en een gebiedsanalyse. Op basis hiervan komen zij tot een toekomstvisie die zal leiden tot een ontwerp van het gekozen landschappelijk element. Eind januari zullen alle studenten hun ontwerpen door middel van een poster presenteren aan de opdrachtgever, in de gemeenteraadszaal in Dokkum.