U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Oplevering ontwerpschetsen vooroevers Prinses Margrietkanaal
Oplevering ontwerpschetsen vooroevers Prinses Margrietkanaal

Oplevering ontwerpschetsen vooroevers Prinses Margrietkanaal

Oplevering ontwerpschetsen vooroevers Prinses Margrietkanaal

Dertien studenten van de opleiding Toegepaste Aardrijkskunde (Management van de Leefomgeving) van hogeschool Van Hall Larenstein hebben op 28 januari j.l. onder brede belangstelling hun schetsontwerpen voor de vooroevers van het Prinses Margrietkanaal (PMK) door Burgum/Sumar opgeleverd en gepresenteerd. Aan de hand van hun eigen poster hadden de studenten vijf minuten om hun schetsen toe te lichten: wat heb je bedacht, welke oplossing heb je bedacht, en wat maakt jouw schetsontwerp uniek?

Meerdere personen van De Centrale As waren deze avond aanwezig, evenals Dorpsbelangen Sumar, gemeente Tytjerksteradiel en verschillende mensen van bedrijven langs het Prinses Margrietkanaal. De Gebiedsontwikkeling De Centrale As is opdrachtgever voor deze studenten. De harde kades (vooroevers) van het PMK door Burgum/Sumar maken onderdeel uit van het EHS kwadrant. Dit is de ecologische zone tussen Nationale Parken en/of Natura 2000 gebieden De Alde Feanen, Grutte Wielen en het Lauwersmeer. Om deze route geschikt te maken voor met name de Noordse woelmuis en de otter worden er in de Gebiedsontwikkeling De Centrale As een aantal knelpunten opgelost. Een van deze knelpunten is de doorgang door Burgum/Sumar, waar door de harde kades de dieren vastlopen. De opdracht aan de studenten was om met een (creatieve) oplossing voor dit probleem te komen, waarbij ze ook rekening moeten houden met mogelijkheden voor landschap, toerisme&recreatie en historische verbindingen.

In de negen weken waarin de studenten fulltime gewerkt hebben aan deze opdracht, hebben ze leren kijken, schetsen en ontwerpen. Ze hebben zich verdiept in de voorwaarden voor een ecologische verbingszone voor in ieder geval de otter en de noordse woelmuis (doelsoorten). En ze hebben een gebiedsanalyse gemaakt waarbij ze gewerkt hebben van groot naar klein: een landschapsanalyse van de regio, een gebiedsanalyse van Burgum en omgeving, een locatieanalyse van de industrieterreinen aan beide zijden van het PMK, en een toekomstvisie. Met al deze informatie hebben ze een definitief schetsontwerp gemaakt, wat ze hebben verbeeld op een A0-poster en gepresenteerd.

De ideeën en plannen werde goed ontvangen door de aanwezigen. De studenten hebben verschillende ideeën ingebracht waar de opdrachtgever zeker iets mee kan. Uiteindelijk dienen al deze schetsontwerpen ter inspiratie voor de verdere uitwerking van deze ecologische zone. Deze uitwerking zal o.a. met de dorpsbelangen en aanliggende bedrijven worden opgepakt.