U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Overdracht boeren Kringloopwijzer

Overdracht boeren Kringloopwijzer

Overdracht boeren Kringloopwijzer

Donderdag 5 november werd de module Duurzame landbouwsystemen op Hogeschool VHL afgerond middels een minisymposium. Veertien melkveehouders van de Noardlike Fryske Wâlden werden aan het einde van de bijeenkomst overgedragen aan studenten van Nordwin College. Zij nemen het stokje over en gaan de komende maanden verder met een verdiepingsslag.

Overdracht
De afgelopen maanden hebben tachtig tweedejaars studenten van Hogeschool VHL de module Duurzame landbouwsystemen gevolgd. Zij hebben daarvoor onder andere kennisgemaakt met de Kringloopwijzer. In tweetallen hebben ze voor veertig agrarische ondernemers de Kringloopwijzer ingevuld, en aan de hand daarvan een advies uitgebracht. Dit advies hebben de studenten donderdag 5 november mondeling aan ‘hun’ boer toegelicht. De boeren reageerden enthousiast op de bevindingen van de studenten. Van de veertig ondernemers waren 24 melkveehouders van de Noardlike Fryske Wâlden. De zestig studenten van Nordwin College gaan met veertien van deze boeren verder om aan de hand van de verzamelde informatie concrete aanbevelingen te doen voor de implementatie op het bedrijf. De studenten ronden dit onderdeel eind januari 2016 af middels een rapport en presentaties aan de ondernemers.

Samenwerking
De agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) streeft ernaar om de kringloop tussen bodem, voer, koeien en mest te sluiten en de benutting van nutriënten te vergroten. Het invullen van de Kringloopwijzer maakt inzichtelijk hoe een melkveebedrijf scoort op de benutting van stikstof en fosfaat. Een aantal bedrijven doet al voor de derde keer mee met dit project. Voor deze bedrijven is het interessant om te zien hoe de mineralenbenutting op het bedrijf zich in de loop van de jaren ontwikkeld. Zo’n dertig boeren binnen de vereniging NFW lopen landelijk voorop op het gebied van kringlooplandbouw. De vereniging NFW wil niet alleen deze voorlopers (blijven) stimuleren maar de kennis en kunde ook beschikbaar maken voor hun andere leden. Het onderwijs speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen en uitdragen van kennis. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is actief betrokken bij de verspreiding en ontwikkeling van de kennis rondom dit onderwerp, onder andere door het bij elkaar brengen van alle partijen.