U bent hier:  Home  >  Projecten  >  Overtoom terugbrengen in de regio

Overtoom terugbrengen in de regio

Overtoom terugbrengen in de regio

Tussen Veenwouden en Giekerk ligt natuurgebied It Bûtenfjild. Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, een initiatief van 3 dorpsbewoners van Veenwouden, heeft in samenwerking met dertien omliggende dorpen een plan gemaakt om het gebied leefbaarder en aantrekkelijker voor toeristen te maken. Dit burgerinitiatief gaat uit van de wensen van bewoners, agrariërs en ondernemers in het gebied en de commissie hoopt hiermee ook werkgelegenheid te creëren.

Een van de onderdelen van Wetterwâlden Bûtenfjild is het herstellen van historische vaarroutes door het gebied, zoals de route van de Schierstins in Veenwouden naar klooster Claerkamp in Rinsumageest. Ook wordt gestreefd de dorpen weer via water met elkaar te verbinden. Om het Bûtenfjild bevaarbaar te maken voor kano’s en fluisterboten zal op enkele plekken het peilverschil overbrugd moeten worden. Dit kan door middel van een overtoom of overhaal. Met deze installatie kunnen boten over land van het ene in het andere water getrokken worden.

Het onderzoek naar de technische mogelijkheden en het maken van een ontwerp wordt gedaan door studenten Civiele Techniek van NHL Hogeschool Leeuwarden. Douwe Visser, student Civiele Techniek en bekend met het gebied, heeft een variantenstudie afgerond. Met deze varianten is de opdrachtgever bij de Friese Poort terecht gekomen. Twee studenten infratechniek zijn bezig met het uitwerken van een aantal varianten.