U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Regio enthousiast over mogelijkheden ruitersport in Bûtenfjild

Regio enthousiast over mogelijkheden ruitersport in Bûtenfjild

Regio enthousiast over mogelijkheden ruitersport in Bûtenfjild

Tien studenten Diermanagement (tweede en derdejaars van de studierichtingen Paard en management en Dieren in de zorg) hebben vrijdag 29 januari de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd aan hun opdrachtgever, Oege Hiddema van stichting Wetterwâlden Bûtenfjild. Ze hebben een inventarisatie gemaakt van het Bûtenfjild als paardenregio: wat is er nu, welke potentie is er en welke knelpunten liggen er. Het rapport is na de presentatie overhandigd aan Oege Hiddema.

Onderzoek
Een groot deel van het onderzoek van de studenten is gebaseerd op enquêtes en interviews. Zeventig bedrijven of particulieren die in en om het Bûtenfjild wonen hebben een digitale enquête ingevuld via Facebook. Daarnaast hebben de studenten vijf paarden-bedrijven geinterviewd die in of om het Bûtenfjild werken. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat alle respondenten en geïnterviewden het een goed idee vinden om meer mogelijkheden te creëeren in het Bûtenfjild voor de paardensport en dat het gebied veel potentie heeft. Een aantal knelpunten die werden genoemd zijn: er moeten meer zandpaden komen, er moeten meer parkeerplaatsen komen waar je ook met een paardentrailer kunt parkeren, en een aantal bruggen zijn niet geschikt voor paarden. Oege Hiddema was enthousiast over de uitkomsten van het onderzoek: "Met dit onderzoek kunnen we echt aan de slag! We kunnen nu laten zien welke mogelijkheden er zijn en waar de knelpunten liggen waar we aan kunnen werken." De geïnterviewde bedrijven hebben ook allemaal toegezegd mee te willen denken over een invulling van het Bûtenfjild als paardenregio.

Wetterwâlden Bûtenfjild
Stichting Wetterwâlden Bûtenfjild (WB) wil het paard een duidelijker plek geven in de recreatieve ontwikkeling van het gebied Bûtenfjild. Niet alleen voor paardenbezitters, maar ook voor recreanten. Een paar jaar geleden heeft WB een eerste idee ontwikkeld over het verbinden van drie gebieden met een paardencultuur: het gebied Trynwâlden, Noardburgum en de omgeving van Damwoude. Na deze eerste aanzet is dit thema nog niet verder ontwikkeld. WB heeft daarom verschillende vragen rondom 'het paard' neergelegd bij de Kenniswerkplaats. Deze tien studenten zijn begonnen met een inventarisatie, waarna gekeken zal worden naar vervolgvragen en -stappen. Het rapport van het onderzoek zal binnenkort geplaatst worden op onze website.