U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Start onderzoek naar overtoom voor it Bûtenfjild

Start onderzoek naar overtoom voor it Bûtenfjild

Start onderzoek naar overtoom voor it Bûtenfjild

Tussen Veenwouden en Giekerk ligt natuurgebied It Bûtenfjild. Commissie Wetterwâlden Bûtenfjild, een initiatief van 3 dorpsbewoners van Veenwouden, maakt in samenwerking met 13 omliggende dorpen een plan om het gebied leefbaarder en aantrekkelijker voor toeristen te maken. Dit burgerinitiatief gaat uit van de wensen van bewoners, agrariërs en ondernemers in het gebied en de commissie hoopt hiermee ook werkgelegenheid te creëren.

Een van de onderdelen van Wetterwâlden Bûtenfjild is het herstellen van historische vaarroutes door het gebied en de dorpen weer via water met elkaar te verbinden. Om onderwijsinstellingen bij deze en andere vraagstukken in it Bûtenfjild te betrekken heeft de commissie contact gezocht met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. De Kenniswerkplaats heeft vervolgens een gesprek geïnitieerd met de commissie, docenten van de opleidingen bouwkunde en civiele techniek van de NHL en student Douwe Visser. Er is gesproken over de ontwikkeling van het gebied en de mogelijkheden voor de opleidingen van de NHL om hierbij aan te sluiten. Een interessante mogelijkheid voor studenten en docenten om direct betrokken te zijn bij kennisvragen uit de regio.

Overtoom

Douwe Visser (20) is student Civiele Techniek aan de NHL. In januari is hij begonnen met zijn vrije keuze opdracht waarin hij een concept voor een overtoom gaat ontwikkelen. Om het Bûtenfjild bevaarbaar te maken voor kano’s en fluisterboten zal op enkele plekken het peilverschil overbrugd moeten worden. Dit kan door middel van een overtoom of overhaal. Met deze installatie kunnen boten over land van het ene in het andere water getrokken worden.
Douwe woont in de buurt van het Bûtenfjild en is jarenlang door het gebied naar school gefietst. Hij kent het gebied dus goed en werd tijdens het kennismakingsgesprek al snel enthousiast over deze realistische opdracht. Samen met Sybren van de commissie Wetterwâlden Bûtenfjild heeft Douwe een fietstocht door het gebied gemaakt en verschillende plaatsen bezocht waar het peilverschil nu nog een knelpunt vormt. Inmiddels is Douwe begonnen met het opschrijven van de mogelijkheden en het opstellen van zijn eerste ideeën.