U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Onderzoeksrapport 'Ameland: samen anders' gepresenteerd

Onderzoeksrapport 'Ameland: samen anders' gepresenteerd

Onderzoeksrapport 'Ameland: samen anders' gepresenteerd

Op 1 juli presenteerden zeven masterstudenten van Wageningen University hun onderzoek naar de invulling van een duurzaamheidsagenda voor Ameland.
De uitkomsten van het onderzoek werden gepresenteerd in de vorm van toekomstscenario’s. In de scenario’s worden toekomstbeelden vanuit 2020 geschetst met een focus op zes thema’s: natuur, bewustwording duurzaamheid, toerisme, economie, gemeenschap en zorg.
Toekomstscenario’s moeten een andere blik bieden, uitnodigen tot discussie en dienen zodoende als communicatiemiddel.
In het onderzoeksrapport zijn vier verschillende scenario’s beschreven, waarin de mogelijkheden en kansen in onderzoeken voor de kennisagenda voor de Waddencampus Ameland telkens binnen de zes thema’s belicht worden.

In het eerste scenario wordt beschreven hoe Ameland zich richt op het behoud, het benutten en de bescherming van het eiland. Het beschrijft de voortzetting van huidige initiatieven.

In het tweede scenario richt Ameland zich op het verbeteren, optimaliseren en verbinden van de kennis, mensen en hulpbronnen die al aanwezig zijn op het eiland. Zodoende ontstaan er via de Waddencampus nieuwe samenwerkingsverbanden en leiden gezamenlijke initiatieven tot vernieuwend onderzoek.

Het derde scenario beschrijft een situatie waarin op Ameland aanwezige kennis uitgebouwd wordt door externen te betrekken in de onderzoeken van de Waddencampus. In dit samenwerkingsverband worden onderzoeken uitgevoerd die bijdragen aan de verduurzaming van het eiland.

Het vierde scenario staat de Waddencampus op Ameland bekend als een groeiend, vooruitstrevend kenniscentrum. De Waddencampus brengt cutting edge wetenschapspublicaties voort. Het belang van de gemeenschap blijft hierbij bewaard.

In het onderzoeksrapport ‘Ameland: Samen Anders’ staan de scenario’s uitgebreid beschreven.