U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Presentatie onderzoek d.m.v. excursie

Presentatie onderzoek d.m.v. excursie

Presentatie onderzoek d.m.v. excursie

Hoe kan de historische vaarroute van Aldtsjerk door Rinsumageest naar Dokkum weer hersteld worden? En hoe zorgen we dat we andere partijen hierbij kunnen betrekken? Aan deze vraag hebben vijf studenten Management van de Leefomgeving van Van Hall Larenstein negen week gewerkt, in opdracht van Dorpsbelang Rinsumageest. Ze hebben dit gedaan aan de hand van een landschapsbiografie: hoe is het landschap ontstaan, en welke rol speelt de historische vaarrroute daarin? Welke belangrijke cultuurhistorische aspecten zijn er nog zichtbaar? De landschapsbiografie dient als input voor het product dat ze voor de opdrachtgever hebben gemaakt: een presentatie waarmee Dorpsbelang andere partijen kan informeren en enthousiasmeren om mee te werken aan het project. Met een presentatie van hun product, en een landschap-voorlees-excursie in en om Rinsumageest voor de opdrachtgever en hun medestudenten, hebben de studenten hun opdracht afgerond.

Leefbaarheid
In de jaren 70 van de twintigste eeuw is de vaarroute Aldtsjerk-Dokkum door dammen en peilverschillen onbevaarbaar geworden. In de jaren 90 is er al onderzoek gedaan naar de technische punten die opgelost moeten worden om de route weer bevaarbaar te maken. Toentertijd is het niet gelukt om verder met dit plan te komen. Nu pakt dorpsbelang deze vraag weer op, en zoekt daarbij de samenwerking met de ontwikkelingen in de regio door aan te haken bij stichting Wetterwâlden Bûtenfjild. Het herstel van de historische vaarroute kan niet los worden gezien van de cultuurhistorische elementen in de omgeving van Rinsumageest (zoals klooster Claercamp) en de fiets- en wandelpaden in het gebied en de regio Bûtenfjild. Zo is het herstel van de vaarroute onderdeel van het vergroten van de leefbaarheid in de regio.

Vervolg
Dorpsbelang gaat zich in hun volgende vergadering buigen over de uitkomsten van het onderzoek, en aan de hand daarvan bepalen wat de volgende stappen zijn. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân zal bij een aantal vervolgstappen betrokken blijven. Zo is er al contact gelegd met ROC Friese Poort om te kijken of er studenten Media zijn die een promotiefilmpje willen gaan maken.