U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Proefproject Steenmeel definitief van start

Proefproject Steenmeel definitief van start

Proefproject Steenmeel definitief van start

Het proefproject Steenmeel kan definitief van start. De gemeenteraad van Dantumadiel heeft op 21 februari het groene licht gegeven. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân is de voortrekker van het proefproject.


Rivieren en gletsjers
Nederland is opgebouwd uit sedimenten dat de grote rivieren en gletsjers aanvoerden. De aanvoer door rivieren zorgde in het verleden ook voor de permanente aanvoer van vruchtbaar slib, dat na het onderlopen van het land achterbleef . Na de aanleg van dijken werd deze bron van bemesting geschiedenis.

Duitsland
De invloed van deze sedimenten op de vruchtbaarheid was eind 19e eeuw algeen bekend onder de landbouwwetenschappers. Met name in Duitsland vond in die periode veel onderzoek plaats naar bemesting met steenmeel, of wel het door de mensen geproduceerde equivalent van rivierslib.

Kunstmest
De afgelopen 60 jaar lag de focus in de landbouw op intensivering en voldeed de oorspronkelijke wijze van bemesting niet meer. Met de introductie van kunstmest en zijn overweldigende opbrengstverhoging, werd de steenmeel bemesting geheel overschaduwd en ging de kennis over minerale bodemvruchtbaarheid verloren.

Verduurzaming
De verwachting en hoop is nu dat steenmeel een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de landbouw. Steenmeel herstelt de bodemmineralogie en introduceert een nieuwe kijk op bodemvruchtbaarheid. Onderzoeksrapporten uit het begin van de vorige eeuw voldoen niet meer aan de landbouwwetenschappelijke eisen van deze tijd. Recent wetenschappelijk onderzoek is beter onderbouwd maar schaars. Daarom is praktijkonderzoek nodig. De Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân zal hierbij een belangrijke rol vervullen.