U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten aan de slag met projecten voor Better Wetter
Studenten aan de slag met projecten voor Better Wetter

Studenten aan de slag met projecten voor Better Wetter

Studenten aan de slag met projecten voor Better Wetter

Studenten die de opleiding Toegepaste aardrijkskunde volgen op Hogeschool Van Hall Larenstein moeten gedurende hun opleiding een paar opdrachten uitvoeren buiten het schoolprogramma om. Hiervoor krijgen ze wel studiepunten. Dit zijn kleine opdrachten voor een opdrachtgever. In het kader hiervoor zijn twee groepjes studenten bezig met opdrachten voor Better Wetter – voor ecologie en economie.

Better Wetter en Brûsplak

Better Wetter is een programma Van ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga (Veenwouden) en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân. Door middel van dit programma wordt gezocht naar nieuwe economische dragers voor het veenweidegebied. Vanuit het programma wordt gewerkt aan de realisatie van een Brûsplak: een fysieke plek waar studenten, docenten, experts, organisaties en bewoners elkaar kunnen ontmoeten om te werken aan Better Wetter. De Brûsplak wordt in het Bûtenfjild gerealiseerd, het gebied dat ruwweg ligt omsloten door de spoorlijn, de Lauwersseewei en de Centrale As.

Opdrachten

Twee studenten doen momenteel onderzoek naar de mogelijkheden om een deel van de Brûsplak in te richten voor recreanten die hier een kopje koffie willen drinken. In een aantal provincies bestaat het concept van Rustpunten al langer. Het onderzoek richt zich op de (on)mogelijkheden van het fenomeen ‘rustpunt’ voor de Brûsplak. Ze hopen hun onderzoek aan het einde van dit jaar afgerond te hebben.Drie andere studenten doen in opdracht van Dorpsbelang Veenwouden… onderzoek naar een ommetje vanuit Veenwouden onder andere langs de Brûsplak. Ze maken eerst een landschapsbiografie, aan de hand waarvan ze een voorstel zullen doen voor een route.Vijf studenten van Diermanagement, ook van Hogeschool Van Hall Larenstein, ronden begin november hun onderzoek af naar de mogelijkheden om de flora en fauna van het Bûtenfjild meer beleefbaar te maken voor recreanten. Deze drie onderzoeken sluiten mooi op elkaar aan.

Banner: https://wetterwalden.wordpress.com

Foto: http://wiepkoehoorn.blogspot.nl/