U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten bos- en natuurbeheer maken beheerplan voor bos Oudwoude

Studenten bos- en natuurbeheer maken beheerplan voor bos Oudwoude

Studenten bos- en natuurbeheer maken beheerplan voor bos Oudwoude

Begin 2016 is het bos bij Oudwoude overgegaan in handen van een nieuwe eigenaar, de heer Daniël Pijnacker van Daniël Pijnacker b.v. te Kollum. Het is een bos van 5 hectare, met een leeftijd van waarschijnlijk tegen de honderd jaar. Het bos is vrij toegankelijk, hoewel er geen wandelpaden doorheen lopen. Het is een geliefde plek voor kinderen uit de buurt, en voor wandelaars uit Oudwoude die een ommetje maken.

Ondanks de vermoedde leeftijd van het bos, staan er weinig dikke bomen. Aangelegd als een els-eik bos lijkt het ooit bedoeld te zijn geweest voor hakhout. De vele afgezaagde en weer uitgelopen bomen wijzen daarop. Verder zijn er weinig struiken, maar is er wel een mooie onderlaag van varens. Ook wonen er een paar reeën.

Daniël Pijnacker heeft de hulp ingeroepen van de Fûgelwacht Aldwâld. Zij willen graag iets doen met de vogels in het bos, maar hebben niet de kennis om een beheerplan te maken. Daarom is er via de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân hulp gezocht. Met als gevolg dat twee studenten bos- en natuurbeheer van Nordwin College, die in hun laatste jaar zitten, zich in de wintermaanden 2016-2017 bezig gaan houden met het maken van een beheerplan. Als opdracht hebben ze meegekregen om te kijken hoe de natuurwaarden van het bos kunnen worden verbeterd. Ze hopen eind februari 2017 dit beheerplan af te ronden en te presenteren.