U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten brengen partijen samen rondom veerdam Ameland

Studenten brengen partijen samen rondom veerdam Ameland

Studenten brengen partijen samen rondom veerdam Ameland

Op 28 oktober hebben tien derdejaars studenten Kust- en Zeemanagement van Hogeschool VHL een geslaagde bijeenkomst georganiseerd rondom ontwikkelingen aan de westzijde van de veerdam Ameland. Vanuit de Waddencampus, in opdracht van de gemeente Ameland, hebben deze studenten de wensen en belangen van verschillende partijen in kaart gebracht. Het doel van deze bijeenkomst is om samen met de opdrachtgever en de belanghebbenden te komen tot een zo breed mogelijk gedragen plan.

Opwaarderen veerdam Ameland
De gemeente Ameland is bezig met het opnieuw inrichten en opwaarderen van de veerdam. Eén van de onderdelen is de westzijde van de veerdam (fase 6 van het door de gemeenteraad vastgestelde visiedocument voor de veerdam en jachthaven). Er zijn verschillende partijen die gebruik maken van de veerdam en het hoekje tussen de veerdam en de dijk. Deze partijen hebben verschillende belangen en wensen. De gemeente Ameland heeft de studenten opdracht gegeven om in kaart te brengen wie de belanghebbenden zijn, en welke wensen en belangen zij hebben. Met als doel te kijken welke ideeën en wensen breed gedragen worden. De studenten hebben deze opdracht uitgevoerd in het kader van de module Overbruggen van belangentegenstellingen

Bijeenkomst
Op de bijeenkomst van 28 oktober waren verschillende partijen aanwezig. Onder leiding van de studenten hebben deze partijen, samen met de opdrachtgever, gesproken over allerlei thema’s. Dit deden ze naar aanleiding van kaarten die door de studenten waren samengesteld, en waarop ideeën en wensen van alle belanghebbenden per thema waren verbeeld. Thema’s zijn onder andere het afval dat in de hoek van de veerdam en de dijk aanspoelt, faciliteiten zoals bankjes, natuurontwikkelingsmogelijkheden, recreatie, veiligheid, toegankelijkheid en (het samengaan van) verschillende activiteiten.
In alle openheid en eerlijkheid werd met elkaar gesproken. En aan het einde van de bijeenkomst werd geconcludeerd dat het gebied veel potentie heeft, dat er veel bruikbare ideeën zijn en dat men meer gemeen heeft met elkaar dan verwacht. Luc van Tiggelen van de gemeente Ameland concludeert over de bijeenkomst: “De aanpak en het eindresultaat hebben mij zeer positief verrast!”

Vervolg
De gemeente Ameland gaat het resultaat van de bijeenkomst gebruiken om een realisatieplan voor de westzijde van de veerdam op te stellen. “Het resultaat van het stakeholdersonderzoek laat ons als gemeente zien dat verschillende stakeholders gezamenlijke belangen hebben die we vooraf niet voorzien hadden en dus gaan we dit samen met hun verder ontwikkelen richting project- en uitvoeringsplan”, aldus Luc van Tiggelen.