U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten doen mee in steenmeelproef

Studenten doen mee in steenmeelproef

Studenten doen mee in steenmeelproef

De vogels floten, de zon scheen en studenten van Nordwin College, Van Hall Larenstein, Wageningen University en de Radboud Universiteit vezamelden zich op het erf van boer Halbesma in Damwâld om de effecten van steenmeel op bodem en gewas te meten.
Gino Smeulders  van Arcadis vertelde over het doel van het steenmeelproject in de gemeente Dantumadiel: "het aantonen van een positief effect van steenmeel op de gewasopbrengst en bodemvruchtbaarheid".

De hoogte en kleur van het gras werd vastgesteld en daarna heeft Andries Halbesma de 3 met steenmeel bemeste en de 3 onbemeste stroken grasland gemaaid. Het gemaaide gras is verzameld om het droge stof (ds) gehalte te kunnen meten en uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit van het gras.

Ook morgen zijn de studenten bezig met het nemen van gras en bodemmonsters. Alle percelen van de 5 ondernemers die deelnemen aan de steenmeelproef worden bemonsterd en daarna geanalyseerd.