U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten geven Ameland duurzame adviezen

Studenten geven Ameland duurzame adviezen

Studenten geven Ameland duurzame adviezen

Vrijdag 30 januari hebben studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein hun adviezen gepresenteerd aan hun opdrachtgever, de gemeente Ameland. De studenten zijn de afgelopen twee maanden druk geweest met het onderzoeken van verschillende bedrijfstakken naar de mogelijkheden om deze duurzamer te maken. Ze hebben daarbij vooral gekeken naar energie, en afhankelijk van de bedrijfstak naar water, grondstoffengebruik of afval. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het kader van de doelstellingen van de gemeente om in 2020 zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie en water.

Opdracht
De studenten zijn derdejaars studenten van de opleiding Milieukunde. In de module Adviesbureau voor duurzame oplossingen moeten ze een praktijkopdracht doen voor een opdrachtgever. Die opdracht bestaat uit een advies uitbrengen aan de opdrachtgever. Vijf groepen studenten hebben een opdracht gedaan voor de gemeente Ameland. Ze hebben ieder een andere bedrijfstak onder de loep genomen: supermarkten, grote groepsaccomodaties, kleine groepsaccomodaties, de kaasboerderij en de bierbrouwerij.

Trias Energetica
De meeste studenten hebben in hun advies gebruik gemaakt van de Trias Energetica. Dit houdt in dat je eerst bekijkt hoe je de energievraag kunt beperken. Bijvoorbeeld door betere isolatie. Daarop voortbouwend volgen adviezen over hoe je maximaal gebruik kunt maken van energie uit duurzame bronnen, zoals zonne-energie. Als derde is gekeken naar hoe je zo efficient mogelijk gebruik kunt maken van eindige energiebronnen voor de resterende energiebehoefte. De studenten hebben met veel enthousiasme gewerkt aan hun opdrachten, en deze met verve gepresenteerd. De gemeente Ameland heeft aangegeven met de adviezen aan de slag te gaan.

Waddencampus
De gemeente Ameland wil via de Waddencampus studenten laten meedenken over kansen en mogelijkheden voor de realisatie van de doelstelling voor zelfvoorzienendheid op het gebied van energie in 2020. Er wordt gewerkt aan de realisatie van een zonnepark op het eiland maar de energie van dit park zal niet toereikend zijn. Er zal gezocht moeten worden naar aanvullende maatregelen om energie te kunnen opwekken en/of energie te kunnen besparen. De Waddencampus is een dependance van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân.

Foto: www.persbureau-ameland.nl