U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten Nordwin College doen onderzoek bij Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga

Studenten Nordwin College doen onderzoek bij Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga

Studenten Nordwin College doen onderzoek bij Ecologisch Onderzoek- en Adviesbureau Altenburg & Wymenga

A&W heeft een app ontwikkeld, de Muizenmonitor, om dit soort uitbraken vroeger te kunnen signaleren. Met deze app hebben de studenten van de opleiding Opzichter/uitvoerder groene ruimte de muizenactiviteit van afgelopen wintersituatie in verschillende gebieden van Zuidwest Friesland in kaart gebracht. Daarbij kwamen ze ook regelmatig andere interessante dingen tegen...

Daarnaast hebben de studenten zich ingezet voor Better Wetter. Dit project werkt toe naar een toekomstbestendig waterbeheer in Friesland waar bodemdaling en CO2-uitstoot tegengegaan wordt. Een onderdeel hiervan is het onderzoek naar natte teelten. De studenten hebben gezocht naar mogelijkheden om het plantaardig materiaal van de Lisdodde, de bekende rietsigaar, als grondstof toe te passen in producten die alledaags gebruikt worden. Ook hebben ze hier met de voeten in de veengrond gestaan, want in de teeltbedden is er pitrus tussen de lisdodde gaan groeien. Het was zwaar werk, maar al snel is veel Lisdodde bevrijd van deze indringer.