U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Studenten op bezoek bij stakeholders Ameland

Studenten op bezoek bij stakeholders Ameland

Studenten op bezoek bij stakeholders Ameland

Afgelopen maandag 21 september zijn tien studenten van het Van Hall Larenstein te Leeuwarden naar Ameland gereisd. Zij werken in opdracht van de gemeente Ameland aan een project rondom de versterking en opwaardering van de veerdam. Aan de westzijde wordt de veerdam versterkt met als doel hoogwaterbescherming. De functie van het breken van golven is hier belangrijk. De hoek waar de veerdam en de dijk samenkomen is een verzamelpunt voor drijfafval, dit is de westkant en ligt pal op de wind. De Gemeente Ameland heeft aan de studenten de opdracht gegeven om zich bezig te houden met de herinrichting van fase 6, natuurontwikkeling aan de westkant.

De studenten volgen de module Overbruggen van Belangentegenstellingen. In deze module leren studenten, min of meer los van de inhoud, te kijken naar processen en naar belangen van verschillende stakeholders (belanghebbenden) bij een bepaald onderwerp. Vandaag spreken de studenten in groepjes met de stakeholders die betrokken willen worden bij het proces. Tijdens dit gesprek wordt ook een kaart van het gebied getoond. Hierop kunnen de stakeholders aangeven wat zij willen met het gebied ten westen van de veerdam. Ook zal tijdens deze dag een bezoek gebracht worden aan de veerdam en de westzijde hiervan, om te kijken hoe het gebied er uit ziet.

Aan de hand van de informatie die de studenten vandaag krijgen, zal met behulp van een stakeholderanalyse de stakeholders met hun belangen, standpunten en relatie tot andere factoren worden geïnventariseerd. Door middel van een stakeholdermatrix ontstaat inzicht in hoeverre zij belang hebben en invloed kunnen uitoefenen op de opwaardering van de westijde van de veerdam. Met de resultaten van deze analyse wordt vastgesteld wat de knelpunten en/of kansen zijn voor het gebied. Op woensdag 28 oktober zullen de studenten een stakeholderbijeenkomst organiseren.