U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Subsidie Biobased Economy Fryslân toegekend

Subsidie Biobased Economy Fryslân toegekend

Subsidie Biobased Economy Fryslân toegekend

Nordwin College ontvangt een bijdrage van bijna € 700.000,- voor de komende vier jaar in het kader van het Regionaal Investeringsfonds voor het MBO. Samen met bedrijven en overheden in de regio’s Noordoost en Zuidoost Fryslân wordt een project uitgevoerd onder de titel Biobased Economy Fryslân met een totale omvang van bijna € 2.000.000,-.

Kansen in Fryslân
Dit project wil studenten kennis laten maken en laten bijdragen aan de ontwikkelingen, kansen en mogelijkheden op het gebied van Biobased Economy in Fryslân. Ze richten zich in eerste instantie op de programmagebieden Zuidoost en Noordoost Fryslân, gebieden waar vanuit de overheid en het bedrijfsleven prioriteit wordt gegeven aan de ontwikkeling van Biobased Economy. Juist in deze regio liggen voor de komende jaren kansen binnen de groene vakgebieden en de vakgebieden die annex zijn met Biobased Economy (techniek, life sciences, bouw). Om invulling te kunnen geven aan deze kansen is voldoende gekwalificeerd personeel op dit vakgebied een vereiste. Ondernemers en medewerkers die kennis hebben van Biobased Economy, praktijk ervaring hebben opgedaan, intersectoraal kunnen denken en kansen kunnen omzetten en in daden. Drie mbo-instellingen in Fryslân, in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein, een groot aantal bedrijven en gemeenten willen samen deze Publiek Private Samenwerking (PPS) tot een succes brengen.

Vanuit de PPS wordt een innovatieve omgeving met succesvolle ondernemers in combinatie met het talent van de toekomst gecreëerd. De partners binnen de PPS anticiperen gezamenlijk op de innovatiebehoefte binnen de regio door krachten te bundelen om zo optimaal kansen te kunnen benutten en werkgelegenheid en economisch perspectief binnen de regio te kunnen borgen.

De PPS is gestoeld op de aanpak van de Kenniswerkplaats, waarmee Nordwin College de afgelopen jaren ruime ervaring heeft opgedaan onder andere in de regio Noordoost Fryslân. De Kenniswerkplaats is een ontmoetingsplaats, werkatelier en onderzoekscentrum. Kernpunt hierbij is dat partijen vanuit hun eigen discipline kennis inbrengen. Zij werken en leren samen en ontwikkelen gezamenlijk nieuwe en (inter)sectorale oplossingen.

Doelstellingen
Kennis en competenties op het gebied van Biobased Economy worden verweven in de opleidingen. Het programma van de PPS is onder te verdelen in een overkoepelend programma en vier deelprogramma’s: BeStart, Better Wetter, Ecomunitypark en Individuele ondernemers. In het overkoepelend programma staat de samenwerking, kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en co-creatie tussen de partners centraal. Studenten krijgen niet alleen onderwijs in de bestaande onderwijsgebouwen, maar ook in de regio bij bedrijven, in een brûsplak en in een Biobased Center. Daarnaast wordt via themadagen, symposia en gastcolleges gewerkt aan de theoretische basis va de studenten.

Deelnemende bedrijven en organisaties zijn: Nordwin College, Friesland College, ROC Friese Poort, Hogeschool VHL, Ecomunitypark, Stichting BeStart, Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga, Studio Tjeerd Veenhoven, Ecostyle B.V., Gemeente Ooststellingswerf, Gemeente Dantumadiel, Noardlike Fryske Wâlden, Kelstein, Grassa en Mulder Agro B.V.