U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Symposium duurzame kringlooplandbouw

Symposium duurzame kringlooplandbouw

Symposium duurzame kringlooplandbouw

Afgelopen september zijn 54 studenten melkveehouderij van Hogeschool Van Hall Larenstein begonnen aan de module Duurzame Landbouwsystemen. Ze hebben een duurzaamheidsscan gemaakt van dertig melkveebedrijven op het gebied van milieu, koe, burger en boer, onder andere aan de hand van de Kringloopwijzer. Op 6 november hebben de studenten de uitkomsten van deze scan aan de boeren gepresenteerd, en het stokje overgedragen aan een veertigtal studenten van het Nordwin College. Deze derdejaars studenten melkveehouderij, loonwerk en plantenteelt gaan de komende maanden aan de slag met het maken van een concrete vertaalslag van deze adviezen op bedrijfsniveau. Hierbij worden zij ondersteund door tien experts. In april 2015 ronden de Nordwin-studenten dit project af, onder andere door het maken van een folder en een voorlichtingsfilm.

Symposium
Op 6 november waren er naast de presentaties van de studenten ook presentaties van Wiepk Voskamp en Attje Meekma. Wiepk Voskamp, lector duurzame melkveehouderij op Hogeschool Van Hall Larenstein, gaf een presentatie over het doel van het lectoraat en vertelde dat in de praktijk kennis opdoen goed is voor het onderwijs. Het onderwijs sluit zo beter aan bij de vraag uit het bedrijfsleven. Attje Meekma, toekomstig voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, gaf een presentatie over het werk van haar vereniging en wat het nut van een kringloopwijzer is voor de bij hen aangesloten agrarische ondernemers. “Het gaat om bewustwording” aldus Attje Meekma.

Interview
Gea Zandvliet, docent op Nordwin College, Goaitske Iepema, docent op Hogeschool Van Hall Larenstein en Douwe Hoogland, voorzitter van de Noardlike Fryske Wâlden, hebben een radiointerview gegeven bij Omrop Fryslân over het project en het symposium. De interviews zijn hier te beluisteren.