U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  TransLearning in de Kenniswerkplaats

TransLearning in de Kenniswerkplaats

TransLearning in de Kenniswerkplaats

In het kader van het KIGO–project 'Versterken van de positie van de school in de regio' werken onderzoekers van Wageningen Universiteit een model en een methodiek die inzicht geven in de betekenis van een regionaal kennisarrangement voor de eigen instelling (systeem- en onderwijsvernieuwing). Zij willen daardoor bijdragen aan het versterken van het lerend vermogen van netwerken waarin studenten, docenten van alle niveaus en onderzoekers met regionale deelnemers participeren. Het gaat hierbij vooral om het samen werken en samen leren in de Kenniswerkplaatsen. Men wil hierdoor meer zicht krijgen op de succes- en faalfactoren voor leerprocessen in de kennisinstellingen en in de Kenniswerkplaatsen. Daarvoor wordt ingezoomd op vier Kenniswerkplaatsen: Veenkoloniën, Noordoost Friesland, GroeneHart Academie en Groene Kennispoort Twente.
Een belangrijk aspect is het verzamelen en delen van leerervaringen uit de Kenniswerkplaatsen. Daarvoor wordt de methodiek van TransLearning toegepast. Juist als het gaat om systeeminnovatie zit nieuwe kennis in de hoofden van de betrokken mensen en is daardoor vaak niet overdraagbaar. TransLearning gaat ervan uit dat deze ervaringen expliciet kunnen worden gemaakt door het persoonlijke 'leerverhaal' te filmen. Daardoor haal je de context van de leerervaring weer naar voren. Je krijgt het verhaal uit de eerste hand en kunt het je daardoor beter eigen maken.
In het KIGO–project worden leerervaringen over, met en in de Kenniswerkplaatsen gefilmd, verzameld en gedeeld op een speciale website. Elke gebruiker kan op een eenvoudige manier al het beeldmateriaal uit het project doorzoeken en leren van andermans ervaringen.
Op 17 oktober 2012 vindt in de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân een werkconferentie over TransLearning in de Kenniswerkplaats plaats. Hiervoor is een groep mensen uitgenodigd die aan de hand van filmfragmenten zullen uitwerken welke beelden er over de Kenniswerkplaats bestaan, welke verwachtingen eraan worden gesteld en welke ontwikkelingen men wenselijk acht. Na de conferentie zal een verslag hiervan op de site van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân worden gepubliceerd.