U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Verduurzaming landbouw door steenmeel

Verduurzaming landbouw door steenmeel

Verduurzaming landbouw door steenmeel


Steenmeel (van vulkanische gesteenten) draagt bij aan het verduurzamen van de landbouw. Het is goed voor de structuur van de grond en zorgt voor buffering van belangrijke mineralen, dit is nodig omdat door gebruik van kunstmest de hoeveelheid sporenelementen in de bodem is gedaald.
In de gemeente Dantumadiel zijn vorig jaar vijf agrariërs gestart met een driejarige proef naar de effecten van steenmeel op de grasopbrengst en het bodemleven.
Naast de agrariërs, aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Dantumadiel (VALD), zijn de gemeente Dantumadiel, ingenieursbureau Arcadis, Fouragebedrijf Mulder Agro, Agriton en de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân betrokken bij dit proefproject.
Studenten van Van Hall Larenstein hebben onderzoek gedaan naar de effecten van steenmeel op de grasopbrengst. De komende weken geven studenten van Wageningen University hier een vervolg aan. Zij gaan onderzoeken wat het effect van steenmeelbemesting is op het bodemmilieu. Ook gaan zij kijken of steenmeel van invloed is op de plantgezondheid.

27 en 28 mei zullen op de vijf bedrijven opnieuw monsters genomen worden door leerlingen van Nordwin college en studenten van Wageningen University.