U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Verkenning zoetwater fishfarms afgerond

Verkenning zoetwater fishfarms afgerond

Verkenning zoetwater fishfarms afgerond

Tijdens de hogeschoolbrede module ‘eco-change management in society’ zijn drie studenten aan de slag gegaan met de vraag wat de mogelijkheden zijn rondom zoetwater fishfarms in Noordoost Fryslân. De studenten doen alle drie een verschillende opleiding op Van Hall Larenstein, en bundelen hun kennis en ervaring in deze module. Op 25 juni 2014 hebben ze de resultaten van hun verkenning naar dit onderwerp gepresenteerd aan studenten, docenten en opdrachtgevers.

Verschillende soorten fishfarms
Het kweken van zoetwatervissen op fishfarms is in Nederland erg onbekend. De studenten hebben daarom gekeken naar voorbeelden in Europa. Er blijken verschillende vormen van fishfarms te bestaan, die ieder meer of minder extensief zijn:
- visvijvers: het hele jaar rond kan er vis gekweekt worden. De opbrengst is vooral vis.
- wetlands: het grootste deel van het jaar staan de gronden onder water, dus een groot deel van het jaar kan er vis gekweekt worden. Naast de opbrengst van vis kan het gebied ingericht worden als natuurgebied en daarmee geld genereren door middel van (extensief) toerisme.
- floodplains: een enkele periode per jaar overstroomt het land, en alleen dan kan vis gekweekt of gevangen worden. Naast vis leveren deze floodplains ook riet, klei, adobe en dergelijke op dat inkomsten kan genereren.

De studenten hebben gekeken naar de ecologische, technische, economische en milieu aspecten van de fishfarms. Ze concluderen dat, kijkend naar deze aspecten, een fishfarm mogelijk en haalbaar is in Nederland. Welke vorm van fishfarm je gaat gebruiken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals op welke schaal gewerkt gaat worden, wet- en regelgeving en of er gebruik gemaakt kan worden van bestaand water of niet.

Better Wetter
In de discussieronde na de presentatie werden de studenten bevraagd op de mogelijkheden en onmogelijkheden van fishfarms. Een belangrijke vraag was of het niet onverantwoordelijk is om boerenland in te zetten voor het kweken van vis. De studenten wezen daarbij op de problemen waar Noordoost Fryslân in toenemende mate tegenaan loopt op het gebied van waterbeheer. Onder andere is dat de daling van de bodem en daarmee gepaard gaande toename van wateroverlast. De verkenning naar zoetwater fishfarms is dan ook uitgevoerd in opdracht van Better Wetter, een programma dat ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga samen met de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân heeft ontwikkeld, met het oog op een toekomstbestendig waterbeheer.