U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Verslag Workshop TransLearning

Verslag Workshop TransLearning

Verslag Workshop TransLearning

Op 17 oktober heeft de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân samen met onderzoekers van Wageningen Universiteit (WUR) een workshop georganiseerd. De aanleiding hiervoor was het KIGO–project 'Versterken van de positie van de school in de regio'. Daarin willen de WUR–onderzoekers aan een model en een methodiek waarmee zij inzicht willen geven hoe onderwijsinstellingen structureel met de regio kunnen samenwerken.
Een belangrijk aspect is het verzamelen en delen van leerervaringen uit de Kenniswerkplaatsen. Daarvoor wordt de methodiek van TransLearning toegepast. TransLearning gaat ervan uit dat leerervaringen overdraagbaar kunnen worden gemaakt door het persoonlijke 'leerverhaal' te filmen.

Filmfragmenten

In het eerste deel van de workshop hebben de deelnemers in duo's naar eigen inzicht en keuze filmfragmenten uit de TransLearning–database van Noordoost Fryslân bekeken. Zij noteerden daarbij welk beeld van de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân daaruit naar voren komt. In de aansluitende discussie kwam aan de orde wat de Kenniswerkplaats is en waar de belangrijkste knelpunten worden gezien.

Discussie

In het tweede deel werd in groepen nagedacht over drie vragen:
1. Wat is de Kenniswerkplaats?
2. Hoe zit het met de vraagarticulatie en daarmee samenhangend met de toegevoegde waarde? Die is op elk niveau – dus voor de school, voor de ondernemer, de overheid of de regio – een andere. Maar welke precies?
3. Hoe zorg je ervoor dat je die toegevoegde waarde in de praktijk kunt realiseren?

Conclusie

Uiteindelijk kwamen de deelnemers samen tot de conclusie dat voor de Kenniswerkplaats vier dingen van belang zijn:
1. De wil tot veranderen – op niveau van de organisatie en het individu;
2. De tijd en ruimte om te groeien en te ontwikkelen;
3. De intentie om het groeiproces via het samenwerkingsproces te organiseren;
4. Een intelligente en flexibele Kenniswerkplaats–manager die fungeert als makelaar en schakelaar.

Van de workshop is een verslag gemaakt dat u hieronder kunt downloaden.