U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws  >  Wethouder Kees Wielstra opent bijeenkomst Better Wetter

Wethouder Kees Wielstra opent bijeenkomst Better Wetter

Wethouder Kees Wielstra opent bijeenkomst Better Wetter

meer te weten komen over het samenwerkingsverband Better Wetter en wat dit kan betekenen voor het veenweidegebied en agrariërs.

Wethouder van de Gemeente Dantumadiel, Kees Wielstra, opende de bijeenkomst, waarna verschillende deelnemende partijen hun bevindingen over natte teelten als nieuwe economische activiteit presenteerden.

Gemeente Dantumadiel vertelde over het project Better Wetter en over de aanleg van lisdodde teeltbedden, de teelt en het oogsten van de lisdodde. Activiteiten vanuit het onderwijs werden door Nordwin College toegelicht en Albert van der Ploeg vertelde over zijn ervaringen met lisdoddeteelt als agrariër.
Na de pauze liet Studio Tjeerd Veenhoven zien welke producten inmiddels met lisdodde zijn ontwikkeld, zoals isolatiemateriaal en meubelen, waarna Bouwgroep Dijkstra Draisma de mogelijke marktkansen van deze producten toelichtte. Ecologisch advies en onderzoeksbureau Altenburg & Wymenga sloot de presentaties af met o.a. het verdienmodel van de natte teelten.

Geïnteresseerden voor deze bijeenkomst kwamen o.a. van de Provincie Fryslân, It Fryske Gea, De Hegewarren, Wetterskip Fryslân, Veenweidegebied en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.

Artikel Nieuwe Oogst

Artikel Omrop Fryslân