U bent hier:  Home  >  Actueel  >  Nieuws
Onderzoek duurzame toepassing van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal

Onderzoek duurzame toepassing van chitosan in lisdodde isolatiemateriaal

Begin januari 2019 zijn vijf master studenten van de Wageningen Universiteit aan een opdracht begonnen voor Better Wetter. De studenten zitten in de laatste fase van hun opleiding en volgen het vak Academic Consultancy Training (ACT). Tijdens dit project werken master studenten met verschillende technische disciplines samen aan de opdracht.

Lees meer
Succesvol symposium Better Wetter

Succesvol symposium Better Wetter

Op donderdag 29 maart werd in Leeuwarden het symposium Better Wetter georganiseerd. Op het symposium kwamen ongeveer 150 deelnemers af.

Om het bodem- en waterbeheer in Noordoost Fryslân toekomstbestendiger te maken werken verschillende regionale organisaties samen .... 

Lees meer
Monitor Kenniswerkplaats 2017
6 april 2018 14:22 uur verschenen

Monitor Kenniswerkplaats 2017

De monitor 2017 geeft een overzicht van alle aangevraagde, gestarte en afgeronde activiteiten waar de Kenniswerkplaats Noordoost Fryslân het afgelopen jaar een rol in heeft gespeeld.

Bekijk de bijlagen
Flitspresentaties integrale ontwerpen
26 maart 2018 16:04 uur verschenen

Flitspresentaties integrale ontwerpen

Zoals eerder op de site vermeld ging een groep 3e jaars studenten Management van de Leefomgeving van Van Hall Larenstein aan de slag om in 9 weken een ontwerp te maken van opwaardering van terp Aalsum of de haven van Wierum. Op 1 februari werden de ontwerpen door middel van een poster gepresenteerd aan de opdrachtgever. Dit vond plaats in het gemeentehuis van Dokkum.

Lees meer
Nieuw project van start: Tuinen verbinden!
19 maart 2018 16:59 uur verschenen

Nieuw project van start: Tuinen verbinden!

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna. Schaalvergroting en intensivering in de landbouw zijn een belangrijke oorzaak, maar ook industrialisering en verstedelijking spelen mee. Veel tuinen en openbare groenvoorzieningen zijn tegenwoordig meer een verlengstuk van de bebouwing dan een voortzetting van cultuurlandschap en natuur. Daarnaast worden tuinen en bedrijventerreinen steeds meer van elkaar afgescheiden. Hier wil het project Tuinen Verbinden wat aan doen, en dat is hard nodig!

Lees meer
Pagina 3 van 30